Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

3K Transport & Forwarding s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
437 330 € 756 108 € 672 271 € 521 962 € 50 698 € 14 049 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
393 504€ 688 495€ 528 060€ 517 102€ 50 696€ 14 049€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
34 000€ 42 650€ 132 000€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
9 826€ 24 963€ 12 211€ 4 860€ 2€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
434 584 € 741 276 € 662 084 € 512 064 € 34 690 € 11 498 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
69 129€ 152 873€ 140 649€ 170 617€ 3 549€ 2 356€
11
C.
Služby
276 891€ 428 554€ 285 258€ 218 821€ 16 238€ 661€
12
D.
Osobné náklady
20 780€ 60 846€ 55 492€ 54 178€ 2 511€
13
E.
Dane a poplatky
1 316€ 3 733€ 10 573€ 9 449€ 2 380€ 1 386€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
30 197€ 41 870€ 44 015€ 43 587€ 6 795€ 5 723€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
27 957€ 42 803€ 110 360€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
8 314€ 10 597€ 15 737€ 15 412€ 3 217€ 1 372€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
2 746 € 14 832 € 10 187 € 9 898 € 16 008 € 2 551 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
47 484 € 107 068 € 102 153 € 127 664 € 30 909 € 11 032 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
5 € 2 € 5 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
2€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
5€ 5€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
6 579 € 6 391 € 3 866 € 6 082 € 2 583 € 1 423 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
5 648€ 5 882€ 3 464€ 4 848€ 2 430€ 1 261€
32
N.
Kurzové straty
125€ 12€ 4€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
931€ 384€ 390€ 1 230€ 153€ 162€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-6 579 € -6 386 € -3 864 € -6 082 € -2 583 € -1 418 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-3 833 € 8 446 € 6 323 € 3 816 € 13 425 € 1 133 €
36
P.
Daň z príjmov
1 729€ 2 880€ 960€ 960€ 960€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-3 833 € 6 717 € 3 443 € 2 856 € 12 465 € 173 €