Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
159 233 € 161 645 € 208 414 € 236 510 € 185 171 € 251 389 € 317 401 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
66 143 € 74 162 € 82 287 € 111 806 € 51 664 € 89 664 € 125 695 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
66 143 € 74 162 € 82 287 € 111 806 € 51 664 € 89 664 € 125 695 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
66 143€ 74 162€ 82 287€ 111 806€ 51 664€ 89 664€ 125 695€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
90 941 € 85 491 € 125 062 € 123 605 € 133 178 € 161 725 € 190 299 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35+..+40]
472 € 472 € 472 € 1 245 € 1 245 € 1 246 € 9 756 €
039
B.I.5
Tovar
472€ 472€ 472€ 1 245€ 1 245€ 1 246€ 9 756€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
84 476 € 74 312 € 102 656 € 128 152 € 132 425 € 160 426 € 184 714 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
67 352 € 66 314 € 93 010 € 118 663 € 99 729 € 113 799 € 153 637 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
67 352€ 66 314€ 93 010€ 118 663€ 99 729€ 113 799€ 153 637€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
15 551€ 7 115€ 7 814€ 5 793€ 4 930€ 46 627€ 31 077€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 573€ 883€ 1 832€ 3 696€ 27 766€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
5 993 € 10 707 € 21 934 € -5 792 € -492 € 53 € -4 171 €
072
B.V.1.
Peniaze
694€ 321€ 33€ 376€ 675€ 53€ 826€
073
B.V.2.
Účty v bankách
5 299€ 10 386€ 21 901€ -6 168€ -1 167€ -4 997€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
2 149 € 1 992 € 1 065 € 1 099 € 329 € 1 407 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 149€ 1 992€ 1 065€ 1 099€ 329€ 1 407€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
159 233 € 161 645 € 208 414 € 236 510 € 185 171 € 251 389 € 317 401 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
52 231 € 49 766 € 41 818 € 38 553 € 55 682 € 55 625 € 55 946 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
30 000€ 30 000€ 30 000€ 30 000€ 30 000€ 30 000€ 30 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
471 € 398 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
471€ 398€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
20 288 € 11 421 € 8 555 € 1 840 € 25 625 € 25 947 € 37 228 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
32 957€ 24 090€ 21 225€ 14 510€ 38 295€ 38 295€ 38 295€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-12 669€ -12 669€ -12 670€ -12 670€ -12 670€ -12 348€ -1 067€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
1 472 € 7 947 € 3 263 € 6 713 € 57 € -322 € -11 282 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
107 002 € 111 879 € 166 596 € 197 957 € 129 489 € 195 764 € 261 455 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
3 815 € 12 436 € 20 753 € 28 774 € 65 €
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
3 685€ 12 306€ 20 622€ 28 644€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
130€ 130€ 131€ 130€ 65€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
1 520€ 8 240€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
101 267 € 97 098 € 143 870 € 169 183 € 129 424 € 175 399 € 251 602 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
9 452 € 3 258 € 28 547 € 22 624 € 19 346 € 38 463 € 80 543 €
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
22 624€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
9 452€ 3 258€ 28 547€ 19 346€ 38 463€ 80 543€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
57 163€ 64 112€ 64 113€ 62 813€ 56 813€ 53 813€ 70 613€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
987€ 944€ 1 504€ 1 504€ 752€ 681€ 1 569€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
598€ 570€ 437€ 438€ 1 094€ 1 484€ 923€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
185€ 2 631€ 5 024€ 2 079€ 28€ 8 443€ 5 304€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
32 882€ 25 583€ 44 245€ 79 725€ 51 391€ 72 515€ 92 650€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 920 € 2 345 € 1 973 € 580 € 1 613 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
1 920€ 2 345€ 1 973€ 580€ 1 613€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
18 265€