Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01
*
Čistý obrat
(časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 170 540€ 1 661 403€ 2 209 819€ 962 675€ 1 522 068€ 1 631 371€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03+...+09]
1 170 540 € 1 462 152 € 2 211 902 € 962 675 € 1 547 821 € 1 634 624 € 208 435 €
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 170 540€ 1 461 403€ 2 209 819€ 962 675€ 1 522 068€ 1 631 371€ 206 075€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
250€ 2 083€ 25 753€ 1€ 2 360€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
499€ 3 252€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 145 645 € 1 455 004 € 2 189 053 € 958 554 € 1 537 073 € 1 619 483 € 153 990 €
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
150 646€ 135 136€ 185 909€ 131 082€ 225 375€ 128 834€ 91 173€
14
D.
Služby
953 173€ 1 272 054€ 1 965 422€ 806 983€ 1 295 056€ 1 478 350€ 60 668€
15
E.
Osobné náklady
[16+...+19]
19 990 € 18 605 € 9 310 € 1 624 € 1 552 € 1 689 € 938 €
16
E.1.
Mzdové náklady
15 015€ 13 904€ 7 002€ 1 202€ 1 148€ 1 250€ 694€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
4 928€ 4 655€ 2 283€ 422€ 404€ 439€ 244€
19
E.4.
Sociálne náklady
47€ 46€ 25€
20
F.
Dane a poplatky
2 773€ 2 551€ 3 338€ 3 038€ 3 930€ 2 886€ 901€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
17 679€ 24 837€ 21 993€ 15 112€ 10 484€ 7 441€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
17 679€ 24 837€ 21 993€ 15 112€ 10 484€ 7 441€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 384€ 1 821€ 3 081€ 715€ 676€ 283€ 310€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
24 895 € 7 148 € 22 849 € 4 121 € 10 748 € 15 141 € 54 445 €
28
*
Pridaná hodnota
[
(03+04+05+06+07)-
(11+12+13+14)]
66 721 € 54 213 € 58 488 € 24 610 € 1 637 € 24 187 € 54 234 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
5 € 1 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
5 € 1 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
5€ 1€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
4 596 € 11 466 € 8 268 € 4 636 € 742 € 1 241 € 1 268 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 462 € 8 146 € 7 475 € 3 708 € 138 € 556 € 785 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1 462€ 8 146€ 7 475€ 3 708€ 138€ 556€ 785€
52
O.
Kurzové straty
185€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 134€ 3 320€ 793€ 928€ 604€ 500€ 483€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-4 596 € -11 466 € -8 268 € -4 636 € -737 € -1 240 € -1 268 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
20 299 € -4 318 € 14 581 € -515 € 10 011 € 13 901 € 53 177 €
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
20 299 € -4 318 € 14 581 € -515 € 10 011 € 13 901 € 53 177 €