Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.05.2020
30.04.2021
01.05.2019
30.04.2020
01.05.2018
30.04.2019
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 575 231€ 14 760 574€ 4 399 022€ 1 522 176€ 2 149 442€ 2 351 146€ 2 035 898€ 0€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 575 159 € 14 752 111 € 4 390 769 € 2 458 098 € 2 967 059 € 2 344 977 € 2 031 839 € 2 027 999 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
147 683€ 10 395 645€ 810 017€ 404 745€ 895 147€ 448 761€ 861 452€ 780 554€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
0€ 0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 405 740€ 4 325 734€ 3 542 544€ 2 038 050€ 2 067 974€ 1 888 135€ 1 162 232€ 1 246 628€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€
07
V.
Aktivácia
0€ 0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
23 487€ 18 449€ 233€ 0€ 0€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
21 736€ 7 245€ 19 759€ 15 070€ 3 938€ 8 081€ 8 155€ 817€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 537 728 € 14 761 931 € 4 371 976 € 2 374 798 € 2 758 652 € 2 152 222 € 1 894 367 € 1 929 611 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
104 768€ 9 994 141€ 771 585€ 346 335€ 716 961€ 354 283€ 689 735€ 684 800€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
22 993€ 23 786€ 28 331€ 26 523€ 38 316€ 236 720€ 111 286€ 362 864€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 0€
14
D.
Služby
1 091 194€ 4 221 570€ 3 014 022€ 1 603 774€ 1 642 807€ 1 223 541€ 762 692€ 641 341€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
267 499 € 476 194 € 519 462 € 356 622 € 314 231 € 278 530 € 278 910 € 194 377 €
16
E.1.
Mzdové náklady
191 624€ 343 382€ 375 331€ 257 789€ 228 789€ 201 300€ 201 160€ 139 413€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
68 428€ 119 406€ 134 277€ 90 152€ 77 643€ 69 589€ 69 593€ 48 268€
19
E.4.
Sociálne náklady
7 447€ 13 406€ 9 854€ 8 681€ 7 799€ 7 641€ 8 157€ 6 696€
20
F.
Dane a poplatky
1 360€ 342€ 1 293€ 1 159€ 1 359€ 2 537€ 2 577€ 6 891€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
35 385€ 28 863€ 9 780€ 25 618€ 42 786€ 55 549€ 47 688€ 39 328€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
35 385€ 28 863€ 9 780€ 25 618€ 42 786€ 55 549€ 47 688€ 39 328€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
8 081€ 0€ 0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
3 890€ 3 689€ 1 942€ 1 060€ 0€ 0€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
14 529€ 17 035€ 15 532€ 11 078€ 250€ 2€ 1 479€ 10€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
37 431 € -9 820 € 18 793 € 83 300 € 208 407 € 192 755 € 137 472 € 98 388 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
334 468 € 481 882 € 538 623 € 466 163 € 565 037 € 522 352 € 459 971 € 338 177 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
72 € 8 462 € 8 254 € 1 915 € 19 237 € 6 169 € 4 059 € 6 342 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
7 € 19 € 9 € 12 € 11 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
7€ 19€ 9€ 12€ 11€
42
XII.
Kurzové zisky
72€ 8 452€ 8 254€ 1 908€ 19 218€ 6 157€ 4 047€ 6 331€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
10€ 3€ 0€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
6 110 € 2 945 € 11 741 € 4 582 € 29 314 € 16 795 € 12 451 € 11 624 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
2 361 € 2 324 € 197 € 554 € 1 118 € 1 169 € 330 € 473 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
2 361€ 2 324€ 197€ 554€ 1 118€ 1 169€ 330€ 473€
52
O.
Kurzové straty
3 364€ 65€ 10 371€ 2 052€ 22 086€ 5 626€ 4 637€ 4 997€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
385€ 556€ 1 173€ 1 976€ 6 110€ 10 000€ 7 484€ 6 154€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-6 038 € 5 517 € -3 487 € -2 667 € -10 077 € -10 626 € -8 392 € -5 282 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
31 393 € -4 303 € 15 306 € 80 633 € 198 330 € 182 129 € 129 080 € 93 106 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
6 842 € 10 680 € 16 969 € 43 362 € 48 425 € 29 999 € 21 290 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
6 842€ 10 680€ 16 969€ 43 362€ 48 425€ 29 999€ 21 290€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
0€ 0€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
24 551 € -4 303 € 4 626 € 63 664 € 154 968 € 133 704 € 99 081 € 71 816 €