Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
627 285€ 727 168€ 630 731€ 621 085€ 681 750€ 656 340€ 736 693€ 830 975€ 541 540€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
627 286 € 727 169 € 630 731 € 621 086 € 681 750 € 656 328 € 736 013 € 830 966 € 541 525 € 798 356 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
255 500€ 584 848€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
395 106€ 503 916€ 546 117€ 472 307€ 514 501€ 534 384€ 227 956€ 717 616€ 396 053€ 212 081€
05
III.
Tržby z predaja služieb
198 772€ 160 065€ 60 766€ 87 942€ 120 366€ 75 316€ 225 504€ 82 156€ 145 472€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1 000€ 1 000€ 2 960€ 1 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
33 408€ 62 188€ 22 848€ 57 877€ 46 883€ 46 628€ 27 053€ 30 194€ 1 427€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
554 433 € 647 801 € 543 392 € 519 055 € 587 184 € 579 674 € 674 360 € 780 400 € 493 937 € 760 026 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
56€ 47€ 80€ 249 214€ 65€ 16 791€ 577 548€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
212 350€ 187 789€ 117 210€ 135 309€ 143 836€ 139 814€ 152 810€ 549 839€ 294 327€ 69 289€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
88 619€ 95 131€ 114 911€ 124 021€ 161 489€ 215 427€ 94 183€ 91 704€ 85 287€ 39 288€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
220 921 € 241 720 € 236 751 € 194 099 € 211 977 € 162 918 € 141 154 € 103 904 € 70 527 € 59 525 €
16
E.1.
Mzdové náklady
154 057€ 168 925€ 165 909€ 136 246€ 149 121€ 117 567€ 101 107€ 74 351€ 52 429€ 44 135€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
60 978€ 66 402€ 63 871€ 53 666€ 56 657€ 40 297€ 35 346€ 25 985€ 17 834€ 15 185€
19
E.4.
Sociálne náklady
5 886€ 6 393€ 6 971€ 4 187€ 6 199€ 5 054€ 4 701€ 3 568€ 264€ 205€
20
F.
Dane a poplatky
2 180€ 2 715€ 1 097€ 7 458€ 2 018€ 858€ 492€ 368€ 2 276€ 446€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
30 358€ 115 354€ 73 088€ 56 601€ 67 684€ 60 473€ 36 505€ 34 320€ 14 737€ 13 858€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
30 358€ 115 354€ 73 088€ 56 601€ 67 684€ 60 473€ 36 505€ 34 320€ 14 737€ 13 858€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5€ 5 036€ 335€ 1 520€ 100€ 184€ 2€ 200€ 9 992€ 72€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
72 853 € 79 368 € 87 339 € 102 031 € 94 566 € 76 654 € 61 653 € 50 566 € 47 588 € 38 330 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
292 909 € 381 005 € 374 762 € 300 872 € 329 462 € 254 459 € 212 753 € 158 164 € 145 120 € 110 804 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
12 € 681 € 9 € 15 € 6 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
12 € 11 € 9 € 13 € 6 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
12€ 11€ 9€ 13€ 6€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
670€ 2€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
29 011 € 26 237 € 18 021 € 2 524 € 8 610 € 2 974 € 1 906 € 6 479 € 2 324 € 4 654 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
18 612 € 19 685 € 11 792 € 218 € 127 € 1 606 € 1 530 € 4 197 € 1 074 € 1 785 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
18 612€ 19 685€ 11 792€ 218€ 127€ 1 606€ 1 530€ 4 197€ 1 074€ 1 785€
52
O.
Kurzové straty
10€ 5€ 2€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
10 389€ 6 552€ 6 229€ 2 306€ 8 483€ 1 368€ 371€ 2 280€ 1 250€ 2 869€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-29 011 € -26 237 € -18 021 € -2 524 € -8 610 € -2 962 € -1 225 € -6 470 € -2 309 € -4 648 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
43 842 € 53 131 € 69 318 € 99 507 € 85 956 € 73 692 € 60 428 € 44 096 € 45 279 € 33 682 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
10 277 € 13 557 € 16 308 € 22 722 € 19 519 € 16 261 € 13 915 € 11 001 € 10 098 € 7 747 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
10 277€ 13 557€ 16 308€ 22 722€ 19 519€ 16 261€ 13 915€ 11 001€ 10 098€ 7 747€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
33 565 € 39 574 € 53 010 € 76 785 € 66 437 € 57 431 € 46 513 € 33 095 € 35 181 € 25 935 €