Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
13 046 € 19 697 € 20 193 € 19 219 € 171 351 € 174 485 € 185 966 € 212 212 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
646 € 1 121 € 2 871 € 2 828 € 155 464 € 156 967 € 160 027 € 183 800 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
646 € 1 121 € 2 871 € 2 828 € 155 464 € 156 967 € 160 027 € 183 800 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
646€ 1 121€ 2 871€ 2 828€ 3 663€ 5 166€ 8 226€ 29 836€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
5 313€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
151 801€ 151 801€ 151 801€ 148 651€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
11 960 € 18 496 € 17 276 € 15 849 € 15 551 € 17 113 € 23 810 € 27 230 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
7 108 € 17 108 € 9 843 € 13 538 € 12 475 € 10 757 € 12 809 € 12 455 €
032
B.I.1
Materiál
50€ 51€ 46€ 315€
035
B.I.4
Zvieratá
2 350€
036
B.I.5
Tovar
7 108€ 17 108€ 9 793€ 13 487€ 12 429€ 10 757€ 12 809€ 9 790€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
662 € 61 € 61 € 368 € 340 € 292 € 718 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
662€ 61€ 61€ 368€ 338€ 292€ 718€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
4 190 € 1 327 € 7 372 € 2 311 € 2 708 € 6 016 € 10 709 € 14 057 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 766€ 444€ 3 496€ 1 468€ 577€ 5 035€ 9 537€ 399€
057
B.IV.2
Účty v bankách
2 424€ 883€ 3 876€ 843€ 2 131€ 981€ 1 172€ 13 658€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
440 € 80 € 46 € 542 € 336 € 405 € 2 129 € 1 182 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
101€ 80€ 46€ 180€ 215€ 211€ 1 772€ 1 182€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
339€ 362€ 121€ 194€ 357€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
13 046 € 19 697 € 20 193 € 19 219 € 171 351 € 174 485 € 185 966 € 212 212 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-298 328 € -296 235 € -291 684 € -288 988 € -133 905 € -128 140 € -108 060 € -83 573 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
0 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
0€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-301 235 € -296 684 € -293 987 € -138 905 € -133 140 € -113 057 € -88 573 € -44 053 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-301 235€ -296 684€ -293 987€ -138 905€ -133 140€ -113 057€ -88 573€ -44 053€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
-2 093 € -4 551 € -2 697 € -155 083 € -5 765 € -20 083 € -24 487 € -44 520 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
311 374 € 315 932 € 311 877 € 308 054 € 305 256 € 302 625 € 294 026 € 295 785 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
769 € 29 € 349 € 34 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
34€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
769€ 29€ 349€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
967 € 331 € 373 € 316 € 127 € 751 € 15 € 15 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
393€ 331€ 242€ 165€ 84€ 15€ 15€ 15€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
574€ 131€ 151€ 43€ 736€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
153 038 € 152 372 € 153 855 € 153 538 € 153 929 € 150 674 € 152 977 € 153 870 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
2 811€ 1 841€ 3 503€ 2 852€ 2 924€ 1 697€ 1 827€ 3 946€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
14€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
146 715€ 146 715€ 146 714€ 146 715€ 146 715€ 146 715€ 146 715€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
146 715€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
746€ 699€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
356€ 1 202€ 1 177€ 359€ 415€ 873€ 1 166€ 1 290€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 004€ 863€ 871€ 727€ 583€ 429€ 639€ 727€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 701€ 1 620€ 1 590€ 2 139€ 2 593€ 960€ 2 630€ 1 178€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
451€ 131€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
156 600€ 163 200€ 157 300€ 154 200€ 151 200€ 151 200€ 141 000€ 141 900€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
153 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
153€