Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BEATI, s.r.o. „v konkurze“

2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 358 014€ 1 650 875€ 1 965 084€ 1 726 851€ 0€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 379 600 € 1 662 661 € 1 969 529 € 1 737 229 € 1 246 015 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
1 358 014€ 1 640 964€ 1 962 567€ 1 724 803€ 1 238 511€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
0€ 0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
9 911€ 2 518€ 2 047€ 533€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€
07
V.
Aktivácia
0€ 0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
20 050€ 8 072€ 698€ 3 210€ 0€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 536€ 3 714€ 3 746€ 7 169€ 6 971€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 413 583 € 1 665 004 € 1 942 930 € 1 690 125 € 1 206 270 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 151 780€ 1 401 037€ 1 668 875€ 1 439 443€ 1 030 537€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
53 511€ 68 823€ 74 493€ 87 542€ 65 038€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 0€
14
D.
Služby
40 098€ 59 371€ 70 507€ 51 379€ 39 502€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
114 061 € 83 606 € 82 887 € 65 245 € 49 238 €
16
E.1.
Mzdové náklady
81 338€ 61 656€ 62 946€ 47 186€ 35 014€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
24 555€ 17 094€ 14 847€ 14 689€ 11 576€
19
E.4.
Sociálne náklady
8 168€ 4 856€ 5 094€ 3 370€ 2 648€
20
F.
Dane a poplatky
1 614€ 2 308€ 2 859€ 3 482€ 1 501€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
29 617€ 35 638€ 33 421€ 33 806€ 15 911€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
29 617€ 35 638€ 33 421€ 33 806€ 15 911€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
3 582€ 4 617€ 448€ 3 030€ 0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
752€ 321€ 214€ 0€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
19 320€ 8 852€ 9 119€ 5 984€ 4 543€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-33 983 € -2 343 € 26 599 € 47 104 € 39 745 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
112 625 € 121 644 € 151 210 € 148 486 € 103 967 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
22 € 339 € 749 € 329 € 2 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
0 € 1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
0€ 1€
42
XII.
Kurzové zisky
22€ 339€ 749€ 329€ 1€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
8 771 € 17 345 € 21 500 € 18 915 € 9 080 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
6 204 € 12 384 € 16 615 € 14 248 € 7 024 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
6 204€ 12 384€ 16 615€ 14 248€ 7 024€
52
O.
Kurzové straty
110€ 426€ 387€ 277€ 48€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 457€ 4 535€ 4 498€ 4 390€ 2 008€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-8 749 € -17 006 € -20 751 € -18 586 € -9 078 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-42 732 € -19 349 € 5 848 € 28 518 € 30 667 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
3 188 € 3 449 € 4 726 € 6 707 € 7 639 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
3 188€ 3 449€ 4 726€ 6 707€ 7 639€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
0€ 0€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-45 920 € -22 798 € 1 122 € 21 811 € 23 028 €