Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BOMBA! SLOVENSKO s.r.o. v likvidácii

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.11.2016
31.12.2018
01.11.2015
31.12.2017
01.01.2016
30.11.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
5 159 € 5 159 € 9 214 € 10 067 € 10 442 € 13 987 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
5 159 € 5 159 € 9 214 € 10 067 € 10 442 € 13 987 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
2 540 € 3 140 € 4 940 € 9 290 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
2 540 € 3 140 € 4 940 € 9 290 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
5 159 € 5 159 € 6 674 € 6 927 € 5 502 € 4 697 €
056
B.IV.1
Peniaze
5 159 € 5 159 € 6 674 € 6 927 € 3 724 € 3 726 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 778 € 971 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
5 159 € 5 159 € 9 214 € 10 067 € 10 442 € 13 987 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
4 719 € 4 719 € 8 734 € 10 067 € 10 262 € 10 660 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000 € 5 000 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
500 € 500 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
4 568 € 4 762 € 5 160 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
5 160 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-781 € -781 € -1 334 € -195 € -398 € 5 160 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
440 € 440 € 480 € 180 € 3 327 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
180 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
180 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
440 € 440 € 480 € 3 327 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 424 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
440 € 440 € 480 € 1 903 €