Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

V & S Trade spol. s r.o. v konkurze

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat PREMIUM
Dostávajte automatické emailové notifikácie v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vášho obchodného partnera.
 1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
 2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
 3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
 4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu
FinStat Premium
Informácie o konkurznom, reštrukturalizačnom, alebo inom konaní čerpáme denne hneď z troch zdrojov:
 • Obchodný vestník
 • Obchodný register
 • Register úpadcov

Viac informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách vo FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie č. 38K/9/2013
 • Spisová značka 38K/9/2013
 • Prvý a posledný záznam 2.7.2013 - 8.6.2020

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
8.6.2020
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Crossdefault Management Group, k. s. Handlová Trenčiansky
15.4.2020
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Crossdefault Management Group, k. s. Handlová Trenčiansky
27.3.2020
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Crossdefault Management Group, k. s. Handlová Trenčiansky
26.2.2020
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Crossdefault Management Group, k. s. Handlová Trenčiansky
9.12.2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Crossdefault Management Group, k. s. Handlová Trenčiansky
3.12.2019
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Crossdefault Management Group, k. s. Handlová Trenčiansky
3.6.2019
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Crossdefault Management Group, k. s. Handlová Trenčiansky
16.5.2019
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Crossdefault Management Group, k. s. Handlová Trenčiansky
11.7.2016
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Crossdefault Management Group, k. s. Handlová Trenčianský
3.6.2016
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Handlová Trenčianský
3.6.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Handlová Trenčianský
11.5.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Handlová Trenčianský
29.3.2016
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Handlová Trenčianský
2.3.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Handlová Trenčianský
7.8.2015
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Oľga Šabová Handlová Trenčianský
9.7.2015
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Oľga Šabová Handlová Trenčianský
18.6.2015
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Oľga Šabová Handlová Trenčianský
22.5.2015
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Handlová Trenčianský
14.5.2015
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Oľga Šabová Handlová Trenčianský
13.5.2015
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Oľga Šabová Handlová Trenčianský
29.4.2015
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Handlová Trenčianský
16.3.2015
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Handlová Trenčianský
12.3.2015
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Oľga Šabová Handlová Trenčianský
19.2.2015
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Oľga Šabová Handlová Trenčianský
19.2.2015
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Oľga Šabová Handlová Trenčianský
18.2.2015
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Handlová Trenčianský
6.2.2015
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Handlová Trenčianský
28.1.2015
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Oľga Šabová Handlová Trenčianský
14.1.2015
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Handlová Trenčianský
8.1.2015
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Oľga Šabová Handlová Trenčianský
2.12.2014
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Oľga Šabová Handlová Trenčianský
6.11.2014
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Oľga Šabová Handlová Trenčianský
6.11.2014
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Oľga Šabová Handlová Trenčianský
17.10.2014
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Oľga Šabová Handlová Trenčianský
29.9.2014
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Oľga Šabová Handlová Trenčianský
13.6.2014
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Oľga Šabová Handlová Trenčianský
12.6.2014
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Oľga Šabová Handlová Trenčianský
6.6.2014
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Oľga Šabová Handlová Trenčianský
27.5.2014
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Oľga Šabová Handlová Trenčianský
26.5.2014
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Oľga Šabová Handlová Trenčianský
29.4.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Handlová Trenčianský
28.4.2014
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Oľga Šabová Handlová Trenčianský
21.3.2014
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Oľga Šabová Handlová Trenčianský
4.3.2014
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Oľga Šabová Handlová Trenčianský
27.2.2014
Pripísanie poznámky o spornom zápise Oznámenie správcu Oľga Šabová Handlová Trenčianský
27.2.2014
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty Oznámenie správcu Oľga Šabová Handlová Trenčianský
26.2.2014
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Oľga Šabová Handlová Trenčianský
14.2.2014
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Oľga Šabová Handlová Trenčianský
13.2.2014
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Oľga Šabová Handlová Trenčianský
10.2.2014
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Oľga Šabová Handlová Trenčianský
6.2.2014
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Oľga Šabová Handlová Trenčianský
30.1.2014
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Oľga Šabová Handlová Trenčianský
23.1.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Handlová Trenčianský
10.1.2014
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu Oľga Šabová Handlová Trenčianský
25.11.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Oľga Šabová Handlová Trenčianský
14.11.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Handlová Trenčianský
8.11.2013
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Oľga Šabová Handlová Trenčianský
5.11.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Handlová Trenčianský
3.9.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Handlová Trenčianský
22.8.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Handlová Trenčianský
Iné konanie č. 38/9/2013
 • Spisová značka 38/9/2013
 • Prvý a posledný záznam 30.6.2014 - 30.6.2014

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
30.6.2014
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Oľga Šabová Handlová Trenčianský