Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
166 871€ 145 347€ 170 137€ 151 268€ 127 748€ 112 018€ 108 584€ 106 869€ 104 294€
02
502
Spotreba energie
56 610€ 64 781€ 35 527€ 37 898€ 34 498€ 34 813€ 30 605€ 40 707€ 38 265€
04
511
Opravy a udržiavanie
6 948€ 8 568€ 9 149€ 10 059€ 17 163€ 4 534€ 2 720€ 4 510€ 4 451€
05
512
Cestovné
346€ 139€ 0€ 4€ 38€ 10€ 17€ 42€ 71€
06
513
Náklady na reprezentáciu
120€ 28€
07
518
Ostatné služby
173 275€ 162 399€ 142 503€ 130 980€ 141 673€ 141 980€ 137 419€ 137 960€ 132 662€
08
521
Mzdové náklady
628 074€ 608 427€ 594 166€ 549 948€ 442 390€ 397 938€ 331 639€ 318 976€ 296 350€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
217 352€ 211 936€ 206 384€ 190 486€ 153 425€ 137 686€ 114 637€ 110 682€ 103 030€
11
527
Zákonné sociálne náklady
90 451€ 26 649€ 24 687€ 22 909€ 24 468€ 19 255€ 16 589€ 16 084€ 16 240€
12
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 140€
13
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 231€ 212€
14
532
Daň z nehnuteľností
2 170€ 2 003€ 3 697€ 3 769€ 3 374€ 3 410€ 3 410€ 3 411€ 3 411€
15
538
Ostatné dane a poplatky
2 432€ 1 987€ 1 637€ 1 651€ 2 174€ 1 886€ 1 892€ 2 127€ 1 880€
19
544
Úroky
5€
24
549
Iné ostatné náklady
3 018€ 5 798€ 5 824€ 6 176€ 9 404€ 5 147€ 4 841€ 4 812€ 4 111€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
10 738€ 14 875€ 14 912€ 94 367€ 306 888€ 306 037€ 374 525€ 374 534€ 371 246€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 5 900€
28
554
Predaný materiál
0€ 416€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
0€ 2 016€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
1 358 409€ 1 252 937€ 1 208 622€ 1 199 515€ 1 269 144€ 1 164 714€ 1 129 310€ 1 120 943€ 1 076 362€
Výnosy
40
602
Tržby z predaja služieb
656 010€ 574 637€ 565 871€ 589 968€ 563 652€ 508 579€ 445 910€ 429 817€ 411 373€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
20 085€ 15 523€ 16 170€ 16 430€ 14 994€ 14 378€ 13 900€ 14 461€ 15 288€
53
644
Úroky
0€ 5€ 13€ 18€
55
646
Prijaté dary
4 764€ 9 731€ 35 045€ 15 410€ 100€ 100€ 75€
58
649
Iné ostatné výnosy
0€ 63€ 2 768€ 4 129€ 3 348€ 0€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
200€ 0€ 7 000€
62
654
Tržby z predaja materiálu
0€ 416€
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
5 350€ 4 000€ 6 170€ 3 993€ 3 400€ 16 011€ 3 563€ 1 758€ 1 039€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
0€ 136€ 0€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
48 679€ 38 875€ 4 362€ 10 597€ 6 359€ 8 534€ 11 723€ 9 382€ 7 503€
73
691
Dotácie
616 612€ 609 043€ 574 667€ 560 008€ 672 980€ 613 371€ 648 091€ 648 555€ 641 140€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
1 351 701€ 1 251 810€ 1 202 286€ 1 196 407€ 1 268 548€ 1 163 741€ 1 127 811€ 1 107 468€ 1 076 360€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-6 709€ -1 127€ -6 337€ -3 108€ -596€ -973€ -1 499€ -13 475€ -2€
76
591
Daň z príjmov
18€ 18€ 18€ 18€ 8€ 8€ 9€ 55€ 3€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
-6 727€ -1 145€ -6 355€ -3 126€ -605€ -981€ -1 508€ -13 530€ -5€