Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01
I.
Tržby z predaja tovaru
450€ 700€ 220€ 25€ 410€ 220€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
17€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
450 € 700 € 220 € 25 € 410 € 220 € -17 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
5 841 € 5 524 € 8 957 € 5 514 € 3 488 € 4 346 € 2 924 € 3 296 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
5 841€ 5 524€ 8 957€ 5 514€ 3 488€ 4 346€ 2 924€ 3 296€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
2 624 € 3 026 € 1 977 € 277 € 232 € 279 € 276 € 357 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 439€ 987€ 390€ 161€ 180€ 216€ 121€ 35€
10
B.2
Služby
1 185€ 2 039€ 1 587€ 116€ 52€ 63€ 155€ 322€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
3 667 € 3 198 € 7 200 € 5 237 € 3 281 € 4 477 € 2 868 € 2 922 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
4 088 € 4 700 € 2 033 € 135 € 264 € 703 € 5 087 € 7 500 €
13
C.1
Mzdové náklady
3 242€ 5 921€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
1 141€ 1 533€
16
C.4
Sociálne náklady
704€ 46€
17
D
Dane a poplatky
179€ 42€ 251€ 66€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
202€ 2 246€ 83€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
40€ 2 575€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
32€ 311€ 10€ 80€ 59€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-834 € -4 061 € 4 833 € 5 102 € 3 017 € 6 339 € -2 299 € -4 703 €
39
N
Nákladové úroky
1€ 1€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
84€ 86€ 100€ 84€ 115€ 54€ 109€ 103€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-84 € -86 € -100 € -84 € -116 € -54 € -109 € -104 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-918 € -4 147 € 4 733 € 5 018 € 2 901 € 6 285 € -2 408 € -4 807 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
960 € 960 € 960 € 960 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
960€ 960€ 960€ 960€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-918 € -4 147 € 3 773 € 4 058 € 1 941 € 5 325 € -2 408 € -4 807 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-918 € -4 147 € 4 733 € 5 018 € 2 901 € 6 285 € -2 408 € -4 807 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-918 € -4 147 € 3 773 € 4 058 € 1 941 € 5 325 € -2 408 € -4 807 €