Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

United Fashion Group s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01
I.
Tržby z predaja tovaru
5 110 913€ 4 374 188€ 4 921 511€ 5 216 429€ 3 992 799€ 3 266 427€ 1 710 410€ 1 411 874€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 702 700€ 2 472 132€ 2 823 885€ 2 998 761€ 2 168 292€ 1 730 035€ 896 629€ 746 311€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
2 408 213 € 1 902 056 € 2 097 626 € 2 217 668 € 1 824 507 € 1 536 392 € 813 781 € 665 563 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
171 793 € 73 214 € 23 564 € 19 126 € 110 300 € 369 € 51 529 € 14 147 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
171 793€ 73 214€ 23 564€ 19 126€ 110 300€ 369€ 51 529€ 14 147€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
2 280 847 € 1 995 252 € 2 110 821 € 2 209 890 € 1 752 424 € 1 295 061 € 791 900 € 599 752 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
62 035€ 51 686€ 70 961€ 89 334€ 92 650€ 52 863€ 36 214€ 16 081€
10
B.2
Služby
2 218 812€ 1 943 566€ 2 039 860€ 2 120 556€ 1 659 774€ 1 242 198€ 755 686€ 583 671€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
299 159 € -19 982 € 10 369 € 26 904 € 182 383 € 241 700 € 73 410 € 79 958 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
87 870 € 55 825 € 73 328 € 102 904 € 94 023 € 47 003 € 44 070 € 60 078 €
13
C.1
Mzdové náklady
66 671€ 44 640€ 60 139€ 82 721€ 76 398€ 42 649€ 39 025€ 59 455€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
18 887€ 10 027€ 12 040€ 18 270€ 16 067€ 4 354€ 5 045€ 623€
16
C.4
Sociálne náklady
2 312€ 1 158€ 1 149€ 1 913€ 1 558€
17
D
Dane a poplatky
56€ 56€ 56€ 134€ 233€ 965€ 93€ 682€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
77 819€ 55 418€ 37 641€ 43 116€ 22 621€ 14 166€ 2 180€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
1 304€ 1 763€ 1 375€ 858€ 196€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
6 410€ 3 311€ 5 747€ 18 015€ 3 163€ 1 822€ 273€ 520€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 742€ 14 443€ 23 841€ 19 708€ 2 236€ 3 377€ 1 352€ 952€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
135 778 € -144 176 € -120 125 € -121 801 € 66 237 € 178 011 € 25 988 € 18 766 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
1€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
10 000€
38
X.
Výnosové úroky
3€ 3€ 6€ 19€ 14€ 4€ 6€
39
N
Nákladové úroky
42 437€ 50 609€ 46 453€ 43 090€ 20 486€ 11 898€ 1 184€ 264€
40
XI.
Kurzové zisky
15 044€ 9 152€ 11 339€ 15 709€ 12 036€ 8 740€ 3 584€ 2 065€
41
O
Kurzové straty
27 419€ 20 219€ 24 443€ 32 880€ 21 386€ 19 585€ 10 452€ 9 526€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
2 500€ 90€ 1 084€ 2 207€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
36 192€ 28 135€ 33 494€ 30 969€ 23 875€ 16 721€ 8 781€ 6 298€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-91 004 € -89 808 € -93 048 € -88 724 € -63 691 € -39 360 € -15 745 € -11 810 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
44 774 € -233 984 € -213 173 € -210 525 € 2 546 € 138 651 € 10 243 € 6 956 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
-1 013 € -11 171 € 13 198 € -33 556 € 5 243 € 31 156 € 2 461 € 1 325 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 880€ 2 880€ 5 243€ 31 156€ 2 461€ 1 325€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-1 013€ -11 171€ 10 318€ -36 436€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
45 787 € -222 813 € -226 371 € -176 969 € -2 697 € 107 495 € 7 782 € 5 631 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
44 774 € -233 984 € -213 173 € -210 525 € 2 546 € 138 651 € 10 243 € 6 956 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
45 787 € -222 813 € -226 371 € -176 969 € -2 697 € 107 495 € 7 782 € 5 631 €