Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
811 918 € 480 147 € 258 790 € 136 919 € 120 908 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
201 422 € 174 762 € 173 467 € 60 565 € 49 447 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
201 422 € 174 762 € 173 467 € 60 565 € 49 447 €
013
A.II.2
Stavby
16 437€ 17 470€ 18 503€ 19 536€ 20 569€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
41 346€ 21 152€ 27 956€ 38 179€ 28 878€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
143 639€ 136 140€ 127 008€ 2 850€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
609 076 € 303 773 € 84 200 € 75 798 € 71 363 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
10 112 € 13 229 € 56 336 €
035
B.I.1
Materiál
10 112€ 13 229€ 56 336€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
79 392 € 33 410 € 14 195 € 19 758 € 14 962 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
74 387 € 20 947 € 10 345 € 14 545 € 13 133 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
74 387€ 20 947€ 10 345€ 14 545€ 13 133€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
3 804€ 3 850€ 3 850€ 3 850€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 201€ 8 613€ 0€ 1 363€ 1 829€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
519 572 € 257 134 € 13 669 € 56 040 € 56 401 €
072
B.V.1.
Peniaze
431 473€ 250 037€ 403€ 1 816€ 3 282€
073
B.V.2.
Účty v bankách
88 099€ 7 097€ 13 266€ 54 224€ 53 119€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 420 € 1 612 € 1 123 € 556 € 98 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 420€ 1 612€ 1 123€ 556€ 98€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
811 918 € 480 147 € 258 790 € 136 919 € 120 908 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
511 458 € 211 483 € 28 213 € 25 263 € 7 132 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
50 056€ 50 056€ 50 056€ 50 056€ 50 056€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
156 428 € -26 843 € -29 793 € -47 924 € -52 329 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
156 428€ 25 486€ 22 536€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ -52 329€ -52 329€ -47 924€ -52 329€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
299 974 € 183 270 € 2 950 € 18 131 € 4 405 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
300 460 € 268 664 € 230 577 € 111 656 € 113 776 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
15 459 € 414 € 7 616 € 12 460 € 21 566 €
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
14 936€ 0€ 7 346€ 12 262€ 21 466€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
523€ 414€ 270€ 198€ 100€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
22 348€ 32 692€ 44 760€ 0€ 5 830€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
252 309 € 225 214 € 169 581 € 96 652 € 86 069 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
71 403 € 110 100 € 93 627 € 54 531 € 58 225 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
71 403€ 110 100€ 93 627€ 54 531€ 58 225€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
103 311€ 62 696€ 69 977€ 32 044€ 23 308€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
957€ 1 716€ 1 817€ 714€ 2 113€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
547€ 974€ 1 053€ 445€ 1 172€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
69 528€ 49 728€ 3 050€ 4 158€ 1 209€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
6 563€ 0€ 57€ 4 760€ 42€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
0 € 50 € 311 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
0€ 50€ 311€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
10 344€ 10 344€ 8 620€ 2 494€ 0€