Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Biofarma Oborín, s. r. o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
05.10.2011
31.12.2011
01
I.
Tržby z predaja tovaru
11 780 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
11 780 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
803 296 € 678 092 € 673 326 € 625 568 € 636 632 € 692 633 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
630 125 € 670 552 € 657 053 € 623 962 € 613 338 € 695 950 €
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
161 941 € -3 267 € 5 481 € -8 721 € 6 280 € -3 317 €
07
II.3
Aktivácia
11 230 € 10 807 € 10 792 € 10 327 € 17 014 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
550 043 € 490 707 € 513 272 € 491 894 € 513 733 € 482 850 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
320 775 € 382 036 € 371 052 € 383 147 € 382 431 € 276 595 €
10
B.2
Služby
229 268 € 104 580 € 133 911 € 103 046 € 131 302 € 206 255 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
253 253 € 187 385 € 160 054 € 133 674 € 122 899 € 209 783 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
38 651 € 17 963 € 15 183 € 14 747 € 14 056 € 11 360 €
13
C.1
Mzdové náklady
28 038 € 12 601 € 10 884 € 10 716 € 9 867 € 7 838 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
9 633 € 4 203 € 3 277 € 3 161 € 3 473 € 3 065 €
16
C.4
Sociálne náklady
980 € 1 159 € 1 022 € 870 € 716 € 457 €
17
D
Dane a poplatky
1 515 € 1 785 € 1 944 € 1 956 € 3 048 € 2 962 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
192 013 € 191 346 € 190 834 € 188 066 € 182 231 € 182 550 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
47 513 € 80 401 € 47 597 € 13 309 € 43 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
47 512 € 112 692 € 33 896 € 13 304 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
34 838 € 1 € 18 € 102 939 € 9 276 € 14 594 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
175 767 € 10 807 € 10 675 € 69 483 € 20 283 € 17 926 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-119 854 € -66 806 € -44 863 € -37 634 € -87 400 € 9 579 €
38
X.
Výnosové úroky
32 203 € 38 661 € 38 662 € 38 662 € 18 115 € 1 468 €
39
N
Nákladové úroky
27 425 € 58 774 € 51 837 € 54 345 € 33 599 € 33 187 €
40
XI.
Kurzové zisky
11 €
41
O
Kurzové straty
77 € 25 € 722 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 427 € 980 € 1 734 € 2 479 € 2 729 € 1 690 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
3 351 € -21 093 € -14 909 € -18 239 € -18 238 € -34 120 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-116 503 € -87 899 € -59 772 € -55 873 € -105 638 € -24 541 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
2 880 € 2 880 € 2 880 € 2 880 € 279 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 880 € 2 880 € 2 880 € 2 880 € 279 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-116 503 € -90 779 € -62 652 € -58 753 € -108 518 € -24 820 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-116 503 € -87 899 € -59 772 € -55 873 € -105 638 € -24 541 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-116 503 € -90 779 € -62 652 € -58 753 € -108 518 € -24 820 €