Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Aqua Wellness Trnava, spol. s r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
8 075 224 € 8 102 813 € 8 629 338 € 9 020 352 € 9 116 250 € 9 668 184 € 9 868 311 € 8 486 170 € 2 469 185 € 5 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
7 720 149 € 8 012 424 € 8 313 873 € 8 567 096 € 8 749 949 € 9 062 183 € 9 126 184 € 7 118 618 € 720 752 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
7 448 € 10 157 € 12 865 €
005
A.I.2
Software
7 448€ 10 157€ 12 865€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
7 712 701 € 8 002 267 € 8 301 008 € 8 567 096 € 8 749 949 € 9 062 183 € 9 126 184 € 7 118 618 € 720 752 €
012
A.II.1
Pozemky
956 700€ 956 700€ 956 700€ 956 700€ 956 700€ 956 700€ 956 700€ 798 700€ 207 462€
013
A.II.2
Stavby
5 647 026€ 5 844 165€ 6 013 641€ 6 210 090€ 6 392 985€ 6 348 509€ 6 538 453€ 6 008 088€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 108 975€ 1 201 402€ 1 303 003€ 1 399 258€ 1 293 610€ 1 438 310€ 1 530 886€ 24 747€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
27 664€ 1 048€ 100 145€ 318 664€ 100 145€ 287 083€ 513 290€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
6 509€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
350 528 € 88 511 € 313 087 € 451 636 € 360 101 € 599 434 € 733 436 € 1 364 762 € 1 748 433 € 5 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
43 796 € 12 186 € 22 024 € 2 221 € 2 106 € 11 161 € 11 189 € 5 931 €
035
B.I.1
Materiál
32 891€ 7 296€ 22 024€ 2 221€ 2 106€ 11 161€ 11 189€ 5 931€
039
B.I.5
Tovar
10 905€ 4 890€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
2 662 € 2 662 € 149 919 € 112 486 € 106 662 € 148 938 € 148 788 € 173 808 € 5 000 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
148 788 € 148 788 € 173 808 €
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
148 788€ 148 788€ 173 808€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
2 662€ 2 662€ 5 159€ 150€ 150€ 5 000€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
144 760€ 112 486€ 106 512€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
108 957 € 66 905 € 140 238 € 73 646 € 97 431 € 56 727 € 21 965 € 607 332 € 1 720 665 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
108 957 € 40 432 € 14 938 € 73 646 € 95 409 € 56 727 € 21 965 € 213 637 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
108 957€ 40 432€ 14 938€ 73 646€ 95 409€ 56 727€ 21 965€ 213 637€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
1 670 430€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
19 273€ 112 993€ 2 022€ 393 695€ 48 235€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
7 200€ 12 307€ 2 000€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
195 113 € 6 758 € 906 € 263 283 € 153 902 € 382 608 € 551 494 € 577 691 € 27 768 €
072
B.V.1.
Peniaze
4 656€ 2 423€ 420€ 11 913€ 335€ 14 004€ 31 798€ 21 432€
073
B.V.2.
Účty v bankách
190 457€ 4 335€ 486€ 251 370€ 153 567€ 368 604€ 519 696€ 556 259€ 27 768€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
4 547 € 1 878 € 2 378 € 1 620 € 6 200 € 6 567 € 8 691 € 2 790 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
4 547€ 1 878€ 2 378€ 1 620€ 4 533€ 4 533€ 4 354€ 1 457€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 667€ 2 034€ 4 337€ 1 333€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
8 075 224 € 8 102 813 € 8 629 338 € 9 020 352 € 9 116 250 € 9 668 184 € 9 868 311 € 8 486 170 € 2 469 185 € 5 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
2 933 471 € 2 604 506 € 3 037 250 € 3 160 066 € 2 965 432 € 3 248 030 € 2 796 941 € 3 413 942 € 1 988 490 € 5 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
3 559 139€ 3 559 139€ 3 559 139€ 3 559 139€ 3 559 139€ 3 976 787€ 3 922 618€ 3 623 450€ 2 002 523€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
500 € 500 € 500 € 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
500€ 500€ 500€ 500€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-954 431 € -672 148 € -404 573 € -599 207 € -733 758 € -1 130 677 € -214 508 € -19 033 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
531 471€ 396 920€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-954 431€ -672 148€ -404 573€ -1 130 678€ -1 130 678€ -1 130 677€ -214 508€ -19 033€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
323 263 € -287 985 € -122 816 € 194 634 € 135 051 € 396 920 € -916 169 € -195 475 € -19 033 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
5 112 282 € 5 475 883 € 5 532 422 € 5 816 959 € 6 097 161 € 6 362 778 € 6 997 776 € 5 064 248 € 480 695 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
239 048 € 313 787 € 346 911 € 402 547 € 441 236 € 494 853 € 549 886 € 811 764 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
216 656 € 270 851 € 325 188 € 380 374 € 434 282 € 487 496 € 541 664 € 811 649 €
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
216 656€ 270 851€ 325 188€ 380 374€ 434 282€ 487 496€ 541 664€ 811 649€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
16 864€ 16 000€ 16 000€ 16 000€ 3 000€ 6 000€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
667€ 1 333€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
5 528€ 5 986€ 5 723€ 5 506€ 5 621€ 4 357€ 2 222€ 115€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
20 950€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
3 340 884€ 3 738 906€ 3 741 528€ 3 872 926€ 4 145 939€ 4 424 236€ 4 626 189€ 2 326 733€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 027 165 € 1 167 044 € 1 011 443 € 1 236 452 € 1 224 244 € 1 027 109 € 1 121 111 € 1 702 525 € 466 995 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
148 954 € 238 998 € 185 175 € 296 448 € 320 562 € 579 358 € 924 290 € 1 671 939 € 126 776 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
148 954€ 238 998€ 185 175€ 296 448€ 320 562€ 579 358€ 924 290€ 1 671 939€ 126 776€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
443 942€ 426 942€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
312 300€ 477 000€ 792 042€ 833 542€ 786 442€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
22 617€ 12 433€ 16 869€ 22 864€ 29 256€ 36 491€ 29 777€ 16 429€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
35 786€ 1 883€ 10 268€ 12 481€ 30 045€ 92 282€ 37 593€ 10 248€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
63 476€ 9 788€ 7 007€ 70 662€ 52 891€ 42 312€ 29 317€ 2 474€ 960€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
90€ 82€ 455€ 5 048€ 276 666€ 100 134€ 1 435€ 339 259€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
19 474 € 33 864 € 32 889 € 32 021 € 19 383 € 188 697 € 555 385 € 2 116 € 13 700 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
19 474€ 32 364€ 30 389€ 29 521€ 16 883€ 19 678€ 13 184€ 616€ 13 700€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€ 169 019€ 542 201€ 1 500€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
485 711€ 222 282€ 399 651€ 273 013€ 266 359€ 227 883€ 145 205€ 221 110€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
29 471 € 22 424 € 59 666 € 43 327 € 53 657 € 57 376 € 73 594 € 7 980 €
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
10 131€ 7 724€ 35 166€ 9 027€ 9 557€ 10 709€ 10 927€ 7 980€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
13 460€ 4 900€ 14 700€ 24 500€ 34 300€ 30 667€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
5 880€ 9 800€ 9 800€ 9 800€ 9 800€ 16 000€ 62 667€