Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Tesco International Franchising s. r. o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.03.2018
28.02.2019
01.03.2017
28.02.2018
01.03.2016
28.02.2017
01.03.2015
29.02.2016
01.03.2014
28.02.2015
01.03.2013
28.02.2014
01.03.2012
28.02.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
6 670 774 € 7 021 687 € 13 429 202 € 14 798 013 € 12 968 934 € 8 815 774 € 3 387 960 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
0 € 0 € 0 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 € 0 € 0 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 € 0 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
6 616 040 € 6 844 793 € 13 080 687 € 14 492 621 € 11 799 123 € 8 544 921 € 3 369 791 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
421 299 € 450 865 € 637 787 € 355 704 € 0 € 0 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
421 299 € 450 865 € 637 787 € 355 704 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
819 021 € 4 923 318 € 10 883 799 € 13 220 882 € 9 241 126 € 7 274 570 € 2 075 785 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
818 709 € 4 160 209 € 10 883 799 € 13 220 882 € 9 241 126 € 7 274 570 € 2 069 176 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
312 € 763 109 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
0 € 6 609 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
5 375 720 € 1 470 610 € 1 559 101 € 916 035 € 2 557 997 € 1 270 351 € 1 294 006 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
5 375 720 € 1 470 610 € 1 559 101 € 916 035 € 2 557 997 € 1 270 351 € 1 294 006 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
54 734 € 176 894 € 348 515 € 305 392 € 1 169 811 € 270 853 € 18 169 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
202 309 € 95 544 € 269 489 € 0 €
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
54 734 € 176 894 € 348 515 € 103 083 € 1 074 267 € 1 364 € 18 169 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
6 670 774 € 7 021 687 € 13 429 202 € 14 798 013 € 12 968 934 € 8 815 774 € 3 387 960 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
5 195 797 € 4 678 781 € 4 273 708 € 2 636 492 € 1 753 815 € 523 296 € -243 471 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
163 944 € 163 944 € 163 944 € 75 677 € 75 677 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
163 944 € 163 944 € 163 944 € 75 677 € 75 677 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0 € 0 € 0 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
4 509 837 € 4 104 763 € 2 467 548 € 1 673 137 € 442 619 € -248 470 € -52 496 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
4 509 837 € 4 104 763 € 2 467 548 € 1 673 137 € 442 619 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-248 470 € -52 496 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
517 016 € 405 074 € 1 637 216 € 882 678 € 1 230 519 € 766 766 € -195 975 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 474 977 € 2 342 906 € 9 155 494 € 12 161 521 € 11 215 119 € 8 292 478 € 3 631 431 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
298 382 € 486 036 € 1 248 695 € 1 379 359 € 726 767 € 743 755 € 242 755 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
298 382 € 486 036 € 1 248 695 € 1 379 359 € 726 767 € 743 755 € 242 755 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
0 € 0 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 176 595 € 1 856 870 € 7 906 799 € 10 782 162 € 10 488 352 € 7 548 723 € 3 388 676 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 003 006 € 1 856 070 € 7 693 975 € 10 544 191 € 10 272 596 € 7 374 164 € 3 388 676 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
173 589 € 212 824 € 237 971 € 215 756 € 174 559 € 0 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
800 €