Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Tesco International Franchising s. r. o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.03.2018
28.02.2019
01.03.2017
28.02.2018
01.03.2016
28.02.2017
01.03.2015
29.02.2016
01.03.2014
28.02.2015
01.03.2013
28.02.2014
01.03.2012
28.02.2013
01
I.
Tržby z predaja tovaru
21 863 663 € 36 859 777 € 47 388 148 € 42 494 574 € 40 752 199 € 24 274 903 € 9 181 584 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
19 367 428 € 32 784 624 € 41 328 381 € 37 059 091 € 34 082 213 € 19 831 278 € 7 611 390 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
2 496 235 € 4 075 153 € 6 059 767 € 5 435 483 € 6 669 986 € 4 443 625 € 1 570 194 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
185 425 € 176 894 € 189 123 € 1 074 267 € 0 € 0 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
185 425 € 176 894 € 189 123 € 1 074 267 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 697 622 € 3 001 359 € 3 436 702 € 4 405 256 € 5 872 894 € 3 458 926 € 1 843 178 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
4 886 €
10
B.2
Služby
1 692 736 € 3 001 359 € 3 436 702 € 4 405 256 € 5 872 894 € 3 458 926 € 1 843 178 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
984 038 € 1 250 688 € 2 812 188 € 1 030 227 € 1 871 359 € 984 699 € -272 984 €
17
D
Dane a poplatky
33 €
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
256 704 € -33 769 € 299 644 € 144 196 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
50 005 € 83 216 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
112 181 € 132 476 € 52 614 € 138 502 € 60 578 € 217 € 16 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
615 120 € 1 201 986 € 2 459 929 € 747 529 € 1 893 997 € 984 482 € -273 000 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
2 000 €
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
2 000 €
38
X.
Výnosové úroky
17 488 € 3 € 44 € 338 €
39
N
Nákladové úroky
187 € 17 487 € 814 €
40
XI.
Kurzové zisky
1 884 506 € 797 240 € 1 348 962 € 318 001 € 78 684 €
41
O
Kurzové straty
1 771 339 € 1 394 848 € 1 632 108 € 221 169 € 39 929 €
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
2 € 7 € 23 € 4 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
10 116 € 9 317 € 5 125 € 2 375 € 4 708 € 3 264 € 1 933 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
105 051 € -607 110 € -305 751 € 333 137 € -226 684 € -43 149 € 77 089 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
720 171 € 594 876 € 2 154 178 € 1 080 666 € 1 667 313 € 941 333 € -195 911 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
203 155 € 189 802 € 516 961 € 197 988 € 436 794 € 174 567 € 64 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
173 589 € 2 880 € 799 045 € 553 692 € 436 794 € 174 567 € 64 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
29 566 € 186 922 € -282 083 € -355 704 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
517 016 € 405 074 € 1 637 217 € 882 678 € 1 230 519 € 766 766 € -195 975 €
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 € 0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
720 171 € 594 876 € 2 154 178 € 1 080 666 € 1 667 313 € 941 333 € -195 911 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
517 016 € 405 074 € 1 637 216 € 882 678 € 1 230 519 € 766 766 € -195 975 €