Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
-
-
-
-
-
-
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
8 544 € 23 612 € 27 860 € 34 582 € 42 434 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
6 558€ 23 612€ 27 860€ 34 582€ 42 403€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
16€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 986€ 15€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
39 675 € 86 959 € 78 532 € 85 896 € 64 476 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
17 542€ 54 685€ 52 579€ 55 599€ 46 585€
11
C.
Služby
9 959€ 16 425€ 12 486€ 20 393€ 11 707€
12
D.
Osobné náklady
9 452€ 8 474€ 8 364€ 6 076€ 5 470€
13
E.
Dane a poplatky
203€ 248€ 857€ 630€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 668€ 806€ 2 971€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 519€ 4 459€ 4 297€ 84€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-31 131 € -63 347 € -50 672 € -51 314 € -22 042 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
-20 943 € -47 498 € -37 205 € -41 410 € -15 873 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
170 € 1 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
1€
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
170€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
715 € 911 € 652 € 2 389 € 942 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
44€ 1 339€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
715€ 911€ 608€ 1 050€ 942€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-715 € -911 € -652 € -2 219 € -941 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-31 846 € -64 258 € -51 324 € -53 533 € -22 983 €
36
P.
Daň z príjmov
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-31 846 € -64 258 € -51 324 € -53 533 € -22 983 €