Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
11 151 820€ 10 808 743€ 5 361 187€ 5 868 353€ 7 299 601€ 7 133 939€ 4 657 475€ 5 732 719€ 5 909 656€ 413 103€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
11 180 109 € 10 843 982 € 5 369 092 € 5 913 623 € 7 316 609 € 7 137 876 € 4 672 051 € 5 733 440 € 6 959 691 € 414 589 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
11 150 999€ 10 808 737€ 5 360 807€ 5 868 353€ 7 296 001€ 7 133 939€ 4 657 075€ 5 732 501€ 5 909 368€ 413 103€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
820€ 6€ 380€ 3 600€ 400€ 218€ 288€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
18 500€ 32 073€ 1 666€ 34 500€ 200€ 13 750€ 1 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
9 790€ 3 166€ 6 239€ 10 770€ 16 808€ 3 937€ 826€ 721€ 1 050 035€ 486€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
10 998 120 € 10 600 794 € 5 323 959 € 5 974 228 € 7 313 566 € 7 042 663 € 4 638 047 € 5 682 708 € 6 877 380 € 444 394 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
9 432 697€ 9 050 836€ 4 249 736€ 4 920 139€ 6 263 266€ 6 016 874€ 3 689 983€ 4 791 800€ 4 965 521€ 357 938€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
272 110€ 253 117€ 168 946€ 181 909€ 205 416€ 211 003€ 181 653€ 170 826€ 194 698€ 18 426€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
483 559€ 543 640€ 348 220€ 283 929€ 271 933€ 266 681€ 287 231€ 276 108€ 237 798€ 17 291€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
583 510 € 574 516 € 444 715 € 455 024 € 452 149 € 419 426 € 377 013 € 387 056 € 356 440 € 42 963 €
16
E.1.
Mzdové náklady
417 874€ 415 617€ 315 535€ 327 077€ 323 057€ 297 334€ 270 517€ 277 622€ 252 394€ 29 233€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
143 684€ 139 281€ 106 962€ 111 328€ 109 683€ 103 026€ 93 873€ 95 002€ 90 730€ 10 906€
19
E.4.
Sociálne náklady
21 952€ 19 618€ 22 218€ 16 619€ 19 409€ 19 066€ 12 623€ 14 432€ 13 316€ 2 824€
20
F.
Dane a poplatky
11 006€ 13 683€ 9 783€ 11 910€ 12 068€ 11 084€ 9 474€ 9 292€ 8 901€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
176 276€ 106 340€ 77 989€ 96 357€ 88 006€ 93 967€ 70 483€ 33 742€ 53 499€ 6 701€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
176 276€ 106 340€ 77 989€ 96 357€ 88 006€ 93 967€ 70 483€ 33 742€ 53 499€ 6 701€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
24 225€ 5 405€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
38 962€ 34 437€ 24 570€ 24 960€ 20 728€ 23 628€ 16 805€ 13 884€ 1 060 523€ 1 075€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
181 989 € 243 188 € 45 133 € -60 605 € 3 043 € 95 213 € 34 004 € 50 732 € 82 311 € -29 805 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
963 453 € 961 150 € 594 285 € 482 376 € 558 986 € 639 381 € 498 608 € 493 985 € 511 639 € 19 448 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
23 765 € 23 591 € 20 650 € 17 669 € 19 590 € 22 662 € 22 701 € 23 776 € 36 931 € 342 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
20 484 € 19 824 € 17 440 € 13 797 € 16 274 € 19 399 € 19 727 € 20 454 € 16 404 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
20 484€ 19 824€ 17 440€ 13 797€ 16 274€ 19 399€ 19 727€ 20 454€ 16 404€
52
O.
Kurzové straty
17€ 5€ 39€ 2€ 1€ 3€ 1€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 264€ 3 762€ 3 171€ 3 870€ 3 315€ 3 260€ 2 974€ 3 322€ 20 526€ 342€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-23 765 € -23 591 € -20 650 € -17 669 € -19 590 € -22 662 € -22 701 € -23 776 € -36 931 € -342 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
158 224 € 219 597 € 24 483 € -78 274 € -16 547 € 72 551 € 11 303 € 26 956 € 45 380 € -30 147 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
32 533 € 45 024 € 4 785 € -2 472 € -2 093 € 15 621 € 3 755 € 6 062 € 9 223 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
12 380€ 24 540€ 5 539€ 5 315€ 16 335€ 3 755€ 6 062€ 9 223€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
20 153€ 20 484€ -754€ -2 472€ -7 408€ -714€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
125 691 € 174 573 € 19 698 € -75 802 € -14 454 € 56 930 € 7 548 € 20 894 € 36 157 € -30 147 €