Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Terminal Košice s.r.o.

2017 2016 2015 2014
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
11 123 € 10 182 € 10 882 € 4 767 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
200 € 200 € 200 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
200 € 200 € 200 €
012
A.II.1
Pozemky
200€ 200€ 200€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
10 923 € 9 982 € 10 682 € 4 767 €
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
2 041 € 2 041 € 2 041 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
2 041 € 2 041 € 2 041 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
2 041€ 2 041€ 2 041€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
8 882 € 7 941 € 8 641 € 4 767 €
072
B.V.1.
Peniaze
6 086€ 6 086€ 6 786€ 2 912€
073
B.V.2.
Účty v bankách
2 796€ 1 855€ 1 855€ 1 855€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
11 123 € 10 182 € 10 882 € 4 767 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
8 136 € 9 122 € 9 582 € 4 227 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
10 100 € 10 100 € 10 100 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
10 100€ 10 100€ 10 100€ 5 000€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-978 € -518 € -1 259 € -920 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
888€ 888€ 147€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 866€ -1 406€ -1 406€ -920€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
-986 € -460 € 741 € 147 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
2 987 € 1 060 € 1 300 € 540 €
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
2 987 € 1 060 € 1 300 € 540 €
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
967€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
2 020€ 1 060€ 1 300€ 540€