Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DPS financial consulting, s. r. o.

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat PREMIUM
Dostávajte automatické emailové notifikácie v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vášho obchodného partnera.
  1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
  2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
  3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
  4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu
FinStat Premium
Informácie o konkurznom, reštrukturalizačnom, alebo inom konaní čerpáme denne hneď z troch zdrojov:
  • Obchodný vestník
  • Obchodný register
  • Register úpadcov

Viac informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách vo FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie č. 36K/46/2013 [ukončené]
  • Spisová značka 36K/46/2013
  • Prvý a posledný záznam 11.12.2013 - 21.10.2019
  • Detekcia ukončenia: 29.7.2019ukončením konkurzu v Obchodnom vestníku

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
21.10.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Vrbové Trnavský
30.8.2019
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Vrbové Trnavský
29.7.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Vrbové Trnavský
27.6.2019
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Jozef Maruniak Vrbové Trnavský
18.4.2019
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Jozef Maruniak Vrbové Trnavský
18.4.2019
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Jozef Maruniak Vrbové Trnavský
2.5.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Vrbové Trnavský
21.3.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Vrbové Trnavský
15.7.2016
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Vrbové Trnavský
15.6.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Vrbové Trnavský
27.6.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Vrbové Trnavský
14.5.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Vrbové Trnavský
14.5.2014
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu BMK Konkurz, k. s. Vrbové Trnavský
14.5.2014
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu BMK Konkurz, k. s. Vrbové Trnavský
29.4.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Vrbové Trnavský
1.4.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Vrbové Trnavský
25.3.2014
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu BMK Konkurz, k. s. Vrbové Trnavský
20.3.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Vrbové Trnavský
30.1.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Vrbové Trnavský
2.1.2014
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Vrbové Trnavský