Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

4 P - Consulting s.r.o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.10.2022
30.09.2023
01.10.2021
30.09.2022
01.10.2020
30.09.2021
01.10.2019
30.09.2020
01.10.2018
30.09.2019
01.10.2017
30.09.2018
01.10.2016
30.09.2017
01.10.2015
30.09.2016
01.10.2014
30.09.2015
01.10.2013
30.09.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
113 942 € 128 113 € 168 387 € 240 919 € 307 956 € 309 666 € 324 208 € 455 010 € 372 048 € 360 603 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
74€ 8 300€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
107 814€ 122 917€ 161 788€ 238 538€ 292 940€ 309 666€ 324 174€ 453 833€ 371 765€ 349 580€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
2 958€ 4 000€ 15 000€ 1 103€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 170€ 5 196€ 2 599€ 2 381€ 16€ 34€ 283€ 2 723€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
87 986 € 84 843 € 86 966 € 131 870 € 230 235 € 244 676 € 266 201 € 408 782 € 351 323 € 340 410 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
510€ 7 267€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
6 990€ 10 314€ 7 857€ 9 342€ 16 044€ 21 699€ 22 768€ 32 062€ 35 974€ 31 352€
11
C.
Služby
38 200€ 39 127€ 23 020€ 42 590€ 121 622€ 135 818€ 131 425€ 130 287€ 143 727€ 165 169€
12
D.
Osobné náklady
1 646€ 6 289€ 34 642€ 60 602€ 54 944€ 47 867€ 71 683€ 190 824€ 145 843€ 119 799€
13
E.
Dane a poplatky
779€ 544€ 743€ 469€ 949€ 1 249€ 911€ 1 226€ 1 028€ 462€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
34 034€ 21 306€ 16 349€ 15 743€ 17 255€ 30 801€ 30 801€ 26 005€ 17 281€ 9 837€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
13 877€ 2 738€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
76€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
6 337€ 7 263€ 4 355€ 3 124€ 5 544€ 7 242€ 8 537€ 25 130€ 7 470€ 6 524€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
25 956 € 43 270 € 81 421 € 109 049 € 77 721 € 64 990 € 58 007 € 46 228 € 20 725 € 20 193 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
62 624 € 73 476 € 130 911 € 186 606 € 155 274 € 152 149 € 169 981 € 291 048 € 192 064 € 154 092 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
8 € 1 € 8 € 6 € 1 094 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
1€ 8€ 6€ 1 061€
25
XI.
Kurzové zisky
8€ 33€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
2 331 € 1 368 € 1 027 € 249 € 280 € 452 € 1 044 € 1 685 € 1 239 € 769 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
2 049€ 1 101€ 925€ 118€ 689€ 1 245€ 682€ 445€
32
N.
Kurzové straty
54€ 43€ 17€ 26€ 2€ 28€ 20€ 4€ 31€ 17€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
228€ 224€ 85€ 223€ 278€ 306€ 335€ 436€ 526€ 307€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-2 331 € -1 368 € -1 027 € -241 € -280 € -452 € -1 043 € -1 677 € -1 233 € 325 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
23 625 € 41 902 € 80 394 € 108 808 € 77 441 € 64 538 € 56 964 € 44 551 € 19 492 € 20 518 €
36
P.
Daň z príjmov
5 560€ 9 937€ 17 205€ 22 927€ 16 932€ 14 582€ 13 303€ 16 630€ 6 811€ 6 473€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
18 065 € 31 965 € 63 189 € 85 881 € 60 509 € 49 956 € 43 661 € 27 921 € 12 681 € 14 045 €