Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MT-Energie Slovensko s. r. o. v likvidácii [zrušená]

2014 2013 2012
01.01.2014
31.07.2015
01.01.2013
31.12.2013
17.08.2012
31.12.2012
01
I.
Tržby z predaja tovaru
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
03
+
Obchodná marža
[01-02]
04
II.
Výroba
[05+06+07]
-25 745 € 144 306 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
-25 745 € 144 306 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
32 186 € 186 567 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 165 € 34 655 €
10
B.2
Služby
31 021 € 151 912 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-57 931 € -42 261 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
3 526 € 199 260 €
13
C.1
Mzdové náklady
141 885 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
3 526 € 48 988 €
16
C.4
Sociálne náklady
8 387 €
17
D
Dane a poplatky
324 € 1 271 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
7 111 € 11 484 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
84 120 € 417 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
83 171 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 000 € 2 355 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 634 € 3 385 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-69 577 € -254 889 €
38
X.
Výnosové úroky
19 € 7 €
39
N
Nákladové úroky
909 €
41
O
Kurzové straty
1 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 736 € 1 643 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-1 718 € -2 545 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-71 295 € -257 434 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
3 € 1 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
3 € 1 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-71 298 € -257 435 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-71 295 € -257 434 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-71 298 € -257 435 €