Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

POLÁČEK PLUS, s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
13.09.2012
31.12.2012
01
I.
Tržby z predaja tovaru
224€ 1 624€ 4 776€ 5 760€ 2 953€ 10 466€ 714€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
224 € 1 624 € 4 776 € 5 760 € 2 953 € 10 466 € 714 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
391 288 € 245 142 € 329 848 € 336 232 € 319 734 € 225 384 € 147 641 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
391 288€ 245 142€ 329 848€ 336 232€ 349 734€ 195 384€ 147 641€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-30 000€ 30 000€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
327 869 € 238 913 € 261 901 € 294 831 € 194 455 € 182 754 € 102 392 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
13 497€ 16 553€ 29 832€ 24 477€ 51 073€ 40 902€ 43 053€
10
B.2
Služby
314 372€ 222 360€ 232 069€ 270 354€ 143 382€ 141 852€ 59 339€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
63 643 € 7 853 € 72 723 € 47 161 € 128 232 € 53 096 € 45 963 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
32 679 € 28 213 € 25 018 € 31 953 € 39 945 € 52 710 € 50 852 €
13
C.1
Mzdové náklady
32 679€ 28 213€ 25 018€ 21 396€ 25 953€ 35 034€ 34 145€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
7 372€ 8 919€ 12 488€ 12 094€
16
C.4
Sociálne náklady
3 185€ 5 073€ 5 188€ 4 613€
17
D
Dane a poplatky
313€ 293€ 2 080€ 1 099€ 457€ 313€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
12 958€ 22 126€ 13 570€ 10 668€ 7 472€ 5 322€ 3 527€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
15 000€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
26 227€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
23 223€ 20 775€ 30 140€ 905€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
21 390€ 48€ 71€ 83€ 62€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
19 526 € -21 759 € 63 911 € 3 282 € 68 427 € -5 393 € -8 729 €
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€
38
X.
Výnosové úroky
7€ 6€ 3€ 1€
39
N
Nákladové úroky
79€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
720€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5 151€ 3 018€ 2 603€ 2 736€ 1 632€ 599€ 1 202€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-4 431 € -3 018 € -2 603 € -2 729 € -1 626 € -596 € -1 280 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
15 095 € -24 777 € 61 308 € 553 € 66 801 € -5 989 € -10 009 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
3 829 € -12 558 € 6 447 € 3 307 € 16 831 € 960 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
3 829€ -12 558€ 6 447€ 3 307€ 16 831€ 960€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
11 266 € -12 219 € 54 861 € -2 754 € 49 970 € -6 949 € -10 009 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
15 095 € -24 777 € 61 308 € 553 € 66 801 € -5 989 € -10 009 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
11 266 € -12 219 € 54 861 € -2 754 € 49 970 € -6 949 € -10 009 €