Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.10.2019
30.09.2020
30.09.2018
30.09.2019
01.01.2018
31.12.2018
30.06.2017
29.09.2017
30.06.2016
01.07.2017
01.07.2015
30.06.2016
01.01.2014
30.06.2014
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
6 024 000 000 € 5 963 000 000 € 5 945 000 000 € 5 653 000 000 € 5 187 000 000 € 5 237 000 000 € 6 516 000 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
5 125 000 000 € 5 130 000 000 € 5 143 000 000 € 5 155 000 000 € 5 155 000 000 € 5 166 000 000 € 5 262 000 000 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22+..+32]
5 125 000 000 € 5 130 000 000 € 5 143 000 000 € 5 155 000 000 € 5 155 000 000 € 5 166 000 000 € 5 262 000 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách
(061A, 062A, 063A)-/096A/)
5 076 000 000€ 5 069 000 000€ 5 069 000 000€ 5 051 000 000€ 5 051 000 000€ 5 051 000 000€ 5 135 000 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/)
0€ 18 000 000€ 18 000 000€ 18 000 000€ 18 000 000€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely
(063A)-/096A/)
1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/)
48 000 000€ 60 000 000€ 73 000 000€ 85 000 000€ 85 000 000€ 96 000 000€ 108 000 000€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
899 000 000 € 833 000 000 € 802 000 000 € 498 000 000 € 32 000 000 € 71 000 000 € 1 254 000 000 €
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
896 000 000 € 825 000 000 € 797 000 000 € 497 000 000 € 13 000 000 € 17 000 000 € 13 000 000 €
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/)
13 000 000€ 13 000 000€ 13 000 000€ 13 000 000€ 13 000 000€ 13 000 000€ 13 000 000€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
883 000 000€ 812 000 000€ 784 000 000€ 484 000 000€ 0€ 4 000 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67+...+70]
853 000 000 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách
(251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A, 29XA/)
853 000 000€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
3 000 000 € 8 000 000 € 5 000 000 € 1 000 000 € 19 000 000 € 54 000 000 € 388 000 000 €
073
B.V.2.
Účty v bankách
3 000 000€ 8 000 000€ 5 000 000€ 1 000 000€ 19 000 000€ 54 000 000€ 388 000 000€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
6 024 000 000 € 5 963 000 000 € 5 945 000 000 € 5 653 000 000 € 5 187 000 000 € 5 237 000 000 € 6 516 000 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
5 258 000 000 € 5 215 000 000 € 5 613 000 000 € 5 041 000 000 € 4 550 000 000 € 5 062 000 000 € 6 226 000 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
3 663 000 000 € 3 663 000 000 € 3 663 000 000 € 3 663 000 000 € 3 663 000 000 € 3 663 000 000 € 3 663 000 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
3 663 000 000€ 3 663 000 000€ 3 663 000 000€ 3 663 000 000€ 3 663 000 000€ 3 663 000 000€ 3 663 000 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
733 000 000 € 733 000 000 € 733 000 000 € 733 000 000 € 733 000 000 € 733 000 000 € 985 000 000 €
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
862 000 000 € 819 000 000 € 1 217 000 000 € 645 000 000 € 154 000 000 € 666 000 000 € 1 578 000 000 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
862 000 000€ 819 000 000€ 1 217 000 000€ 645 000 000€ 154 000 000€ 666 000 000€ 1 578 000 000€
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
766 000 000 € 748 000 000 € 332 000 000 € 612 000 000 € 637 000 000 € 175 000 000 € 290 000 000 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
0 € 130 000 000 € 129 000 000 € 167 000 000 € 180 000 000 €
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€ 130 000 000€ 129 000 000€ 167 000 000€ 180 000 000€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
142 000 000€ 50 000 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
624 000 000 € 698 000 000 € 200 000 000 € 473 000 000 € 508 000 000 € 8 000 000 € 110 000 000 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
624 000 000 € 698 000 000 € 200 000 000 € 473 000 000 € 508 000 000 € 8 000 000 € 69 000 000 €
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
3 000 000€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
38 000 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
0€ 132 000 000€ 9 000 000€