Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Friendly Finance Slovakia s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
16.11.2012
31.12.2012
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE)
-23,2 % -23,0 % 66,7 % 97,8 % N/A N/A N/A N/A
Návratnosť aktív (ROA)
-8,4 % -7,8 % 18,7 % 38,9 % -20,0 % -21,9 % -8,1 % N/A
Celková zadlženosť
64,1 % 66,1 % 72,0 % 60,2 % 121,1 % 125,9 % 107,9 % 100,0 %
  Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium.
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT)
EBITDA
N/A
Účtovný cash flow
N/A
Náklady na predaný tovar a služby (COGS)
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT)
N/A
Čistý cash flow
Úročený dlh
N/A
Dlhodobý dlh
N/A
Čistý dlh
Marže
Ukazovatele zadlženosti
Záväzky/EBITDA
N/A
Celková zadlženosť
Stupeň samofinancovania
N/A
Dlhodobá zadlženosť
Krátkodobá zadlženosť
N/A
Finančná páka
N/A
Platobná neschopnosť obchodná
N/A N/A N/A N/A
Platobná neschopnosť celková
N/A
Úrokové krytie
Krytie dlhovej služby
N/A
Ukazovatele likvidity
Likvidita 1. stupňa
N/A
Likvidita 2. stupňa
N/A
Likvidita 3. stupňa
N/A
Finančné účty/Aktíva
Ukazovatele rentability
Návratnosť vlastného kapitálu
N/A N/A N/A N/A
Návratnosť aktív
N/A
Návratnosť aktív (EBIT)
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT)
N/A N/A N/A N/A
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT)
N/A
Návratnosť investovaného kapitálu
N/A
Ukazovateľ aktivity
Doba splácania záväzkov
N/A
Doba splácania záväzkov z obchodného styku
N/A
Ďalšie ukazovatele
Osobné náklady/Pridaná hodnota
N/A N/A N/A
Efektívna daňová sadzba
N/A N/A N/A
Krytie personálnych nákladov
N/A N/A N/A
Krytie personálnych nákladov a odpisov
N/A N/A N/A
Prirážka
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow
Doba splácania dlhov z čistého cash flow
N/A
Stupeň oddlženia
N/A
Krátkodobá toková oddlženosť
N/A
Miera zadlženosti vlastného imania
N/A
Altmanovo Z-skóre
N/A