Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

LEYARD EUROPE s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.04.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
83 248 554€ 81 611 615€ 34 767 807€ 34 102 085€ 13 663 930€ 10 059 609€ 9 964 466€ 15 645 784€ 19 227 535€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
90 188 950 € 82 505 819 € 37 329 334 € 34 444 039 € 13 582 684 € 10 055 359 € 11 308 689 € 15 211 781 € 19 345 053 € 3 035 493 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
7 996 784€ 7 798 947€ 4 894 364€ 8 377 529€ 8 095 110€ 8 164 436€ 8 834 912€ 14 065 382€ 18 914 700€ 2 579 828€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
72 116 865€ 71 416 820€ 28 933 663€ 24 748 335€ 3 216 312€ 817 678€ 122 080€
05
III.
Tržby z predaja služieb
3 134 905€ 2 395 848€ 939 780€ 976 220€ 2 352 508€ 1 077 495€ 1 007 474€ 1 019 625€ 308 141€ 453 251€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
5 702 762€ -572 448€ 1 912 891€ 27 417€ -223 553€ -81 015€ 1 312 638€
07
V.
Aktivácia
326 406€ 241 614€ 291 846€ 221 789€ 24 436€ 46 116€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
478 277€ 684 327€ 77 267€ 45 000€ 65 811€ 10 460€ 62 684€ 117 463€ 422€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
432 951€ 540 711€ 279 523€ 47 749€ 52 060€ 20 189€ 31 585€ 64 090€ 4 749€ 1 992€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
82 787 812 € 70 296 012 € 34 683 949 € 32 158 160 € 14 750 874 € 11 852 238 € 11 365 054 € 13 922 622 € 17 252 296 € 2 797 463 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
5 161 172€ 5 935 109€ 3 476 675€ 6 282 539€ 5 932 047€ 5 681 249€ 5 945 987€ 10 320 830€ 13 856 038€ 2 045 276€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
60 197 797€ 52 083 981€ 24 330 533€ 19 135 699€ 2 696 147€ 750 454€ 1 414 542€ 153 850€ 257 154€ 129 855€
13
C.
Opravné položky k zásobám
133 095€ 306 063€ 506 307€ 89 570€ 292 296€ 392 503€ 306 862€
14
D.
Služby
9 401 336€ 4 492 126€ 2 212 378€ 3 200 059€ 3 440 144€ 2 573 561€ 2 109 157€ 1 971 226€ 2 691 274€ 617 321€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
5 692 168 € 4 741 600 € 3 140 935 € 2 559 648 € 1 907 547 € 1 632 824 € 1 684 685 € 942 346 € 278 194 €
16
E.1.
Mzdové náklady
4 263 200€ 3 559 726€ 2 425 305€ 1 943 519€ 1 445 768€ 1 179 878€ 1 239 077€ 679 637€ 201 140€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 274 352€ 1 058 521€ 647 181€ 552 632€ 427 435€ 411 036€ 370 514€ 238 397€ 70 684€
19
E.4.
Sociálne náklady
154 616€ 123 353€ 68 449€ 63 497€ 34 344€ 41 910€ 75 094€ 24 312€ 6 370€
20
F.
Dane a poplatky
5 069€ 5 268€ 10 714€ 4 652€ 4 814€ 2 146€ 41 099€ 921€ 2 193€ 611€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 752 671€ 1 318 755€ 731 342€ 708 771€ 363 426€ 114 135€ 104 449€ 54 463€ 33 155€ 3 194€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 752 671€ 1 509 599€ 674 021€ 575 248€ 363 426€ 114 135€ 104 449€ 54 463€ 33 155€ 3 194€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-190 844€ 57 321€ 133 523€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
300 051€ 863 263€ 109 576€ 31 270€ 37 007€ 10 460€ 98 865€ 117 882€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-115 439€ 105 948€ 41 197€ -27 459€ 4 198€ 372 063€ 36 584€ 42 273€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
259 892€ 443 899€ 124 292€ 173 411€ 73 248€ 322 843€ 28 551€ 30 986€ 16 406€ 1 206€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
7 401 138 € 12 209 807 € 2 645 385 € 2 285 879 € -1 168 190 € -1 796 879 € -56 365 € 1 289 159 € 2 092 757 € 238 030 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
14 384 322 € 18 463 502 € 6 446 651 € 5 643 423 € 1 104 179 € 626 943 € 1 807 418 € 2 332 239 € 2 418 375 € 240 627 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
2 525 214 € 1 804 446 € 1 735 751 € 661 224 € 113 870 € 477 684 € 141 063 € 434 003 € 441 877 € 33 157 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
345 978 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
345 978€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
15 193 € 3 € 13 € 13 € 7 € 150 € 732 € 3 645 € 2 384 € 7 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
15 193€ 3€ 13€ 13€ 7€ 150€ 732€ 3 645€ 2 384€ 7€
42
XII.
Kurzové zisky
2 510 021€ 1 804 443€ 1 735 738€ 315 233€ 113 863€ 477 533€ 140 331€ 429 913€ 439 493€ 33 150€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1€ 445€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
4 134 723 € 2 746 645 € 1 372 980 € 791 339 € 335 394 € 872 716 € 220 685 € 394 972 € 214 823 € 30 060 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
1 570€ 500 000€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
198 383 € 160 059 € 153 937 € 47 139 € 46 436 € 37 185 € 11 626 € 4 278 € 3 546 € 408 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
179 598€ 136 257€ 111 995€ 13 486€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
18 785€ 23 802€ 41 942€ 33 653€ 46 436€ 37 185€ 11 626€ 4 278€ 3 546€ 408€
52
O.
Kurzové straty
3 911 301€ 2 565 072€ 1 202 524€ 471 773€ 275 222€ 317 840€ 194 601€ 376 327€ 198 054€ 27 592€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
23 469€ 21 514€ 16 519€ 272 427€ 13 736€ 17 691€ 14 458€ 14 367€ 13 223€ 2 060€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-1 609 509 € -942 199 € 362 771 € -130 115 € -221 524 € -395 032 € -79 622 € 39 031 € 227 054 € 3 097 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
5 791 629 € 11 267 608 € 3 008 156 € 2 155 764 € -1 389 714 € -2 191 911 € -135 987 € 1 328 190 € 2 319 811 € 241 127 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
971 360 € 2 341 519 € 622 998 € 470 342 € -270 683 € -257 242 € 7 143 € 304 127 € 527 238 € 56 830 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
935 608€ 2 444 694€ 741 140€ 272 878€ 1€ 2 888€ 8 721€ 374 531€ 527 238€ 56 830€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
35 752€ -103 175€ -118 142€ 197 464€ -270 684€ -260 130€ -1 578€ -70 404€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
4 820 269 € 8 926 089 € 2 385 158 € 1 685 422 € -1 119 031 € -1 934 669 € -143 130 € 1 024 063 € 1 792 573 € 184 297 €