Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
528 731 € 393 300 € 159 766 € 42 433 € 57 794 € 55 961 € 14 275 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
44 826 € 19 974 € 18 210 € 14 192 € 14 890 € 20 510 € 4 637 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
41 926 € 17 074 € 15 310 € 11 292 € 11 990 € 17 610 € 4 637 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
41 926€ 15 074€ 15 310€ 11 292€ 11 990€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
17 610€ 4 637€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
2 000€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
2 900 € 2 900 € 2 900 € 2 900 € 2 900 € 2 900 €
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
2 900€ 2 900€ 2 900€ 2 900€ 2 900€ 2 900€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
482 916 € 372 441 € 140 910 € 28 241 € 42 904 € 35 451 € 9 638 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
59 417 € 295 €
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
59 417€ 295€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
196 467 € 227 918 € 75 € 6 684 € 13 845 € 10 273 € 2 786 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 095€ 10 429€ 75€ 6 577€ 13 473€ 10 158€ 2 786€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 955€ 23 271€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
193 417€ 194 218€ 107€ 372€ 115€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
227 032 € 144 228 € 140 835 € 21 557 € 29 059 € 25 178 € 6 852 €
056
B.IV.1
Peniaze
3 449€ 50€ 93€ 21 557€ 29 059€ 25 178€ 5 305€
057
B.IV.2
Účty v bankách
9 194€ 10 890€ 135 464€ 1 547€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
214 389€ 133 288€ 5 278€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
989 € 885 € 646 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
989€ 885€ 646€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
528 731 € 393 300 € 159 766 € 42 433 € 57 794 € 55 961 € 14 275 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
21 823 € -62 848 € -23 838 € -150 289 € -151 852 € -66 018 € -9 239 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 € 500 € 78 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
500€ 500€ 78€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-68 349 € -29 338 € -155 368 € -156 852 € -71 498 € -14 239 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-68 349€ -29 338€ -155 368€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
84 672 € -39 010 € 126 452 € 1 563 € -85 354 € -56 779 € -14 239 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
506 908 € 456 148 € 183 604 € 192 722 € 209 646 € 121 979 € 23 514 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
303 € 75 € 50 € 50 € 560 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
50€ 560€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
303€ 75€ 50€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
344 € 43 € 163 € 100 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
78€ 43€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
266€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
506 261 € 454 530 € 183 481 € 192 259 € 208 986 € 121 979 € 23 514 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
916€ 1 249€ 180€ 150€ 501€ 1 764€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
191 506€ 208 506€ 121 478€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
503 200€ 452 114€ 160 749€ 21 750€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
493€ 410€ 483€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
266€ 241€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
890€ 403€ 21 956€ 603€ 480€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
496€ 113€ 113€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
1 500€ 73€ 250€