Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
393 300 € 159 766 € 42 433 € 57 794 € 55 961 € 14 275 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
19 974 € 18 210 € 14 192 € 14 890 € 20 510 € 4 637 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
17 074 € 15 310 € 11 292 € 11 990 € 17 610 € 4 637 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
15 074€ 15 310€ 11 292€ 11 990€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
17 610€ 4 637€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
2 000€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
2 900 € 2 900 € 2 900 € 2 900 € 2 900 €
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
2 900€ 2 900€ 2 900€ 2 900€ 2 900€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
372 441 € 140 910 € 28 241 € 42 904 € 35 451 € 9 638 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
295 €
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
295€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
227 918 € 75 € 6 684 € 13 845 € 10 273 € 2 786 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
10 429€ 75€ 6 577€ 13 473€ 10 158€ 2 786€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
23 271€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
194 218€ 107€ 372€ 115€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
144 228 € 140 835 € 21 557 € 29 059 € 25 178 € 6 852 €
056
B.IV.1
Peniaze
50€ 93€ 21 557€ 29 059€ 25 178€ 5 305€
057
B.IV.2
Účty v bankách
10 890€ 135 464€ 1 547€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
133 288€ 5 278€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
885 € 646 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
885€ 646€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
393 300 € 159 766 € 42 433 € 57 794 € 55 961 € 14 275 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-62 848 € -23 838 € -150 289 € -151 852 € -66 018 € -9 239 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 € 78 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
500€ 78€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-29 338 € -155 368 € -156 852 € -71 498 € -14 239 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-29 338€ -155 368€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-39 010 € 126 452 € 1 563 € -85 354 € -56 779 € -14 239 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
456 148 € 183 604 € 192 722 € 209 646 € 121 979 € 23 514 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
75 € 50 € 50 € 560 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
50€ 560€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
75€ 50€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
43 € 163 € 100 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
43€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
454 530 € 183 481 € 192 259 € 208 986 € 121 979 € 23 514 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 249€ 180€ 150€ 501€ 1 764€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
191 506€ 208 506€ 121 478€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
452 114€ 160 749€ 21 750€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
410€ 483€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
241€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
403€ 21 956€ 603€ 480€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
113€ 113€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
1 500€ 73€ 250€