Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BESTAFE s. r. o. "v konkurze" [zrušená]

2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2018
31.10.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01
*
Čistý obrat
(časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
50 273€ 207 229€ 212 353€ 185 373€ 56 581€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03+...+09]
50 272 € 207 220 € 212 345 € 185 792 € 56 581 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
50 271€ 157 833€ 212 332€ 185 373€ 56 557€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
417€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1€ 49 387€ 13€ 2€ 24€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
58 127 € 226 732 € 222 825 € 197 867 € 59 585 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
37 886€ 169 360€ 174 378€ 158 406€ 44 470€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 262€ 9 092€ 6 405€ 4 788€ 1 830€
14
D.
Služby
18 841€ 46 323€ 33 830€ 31 781€ 13 254€
15
E.
Osobné náklady
[16+...+19]
138 € 1 371 € 8 124 € 871 €
16
E.1.
Mzdové náklady
129€ 1 357€ 6 423€ 862€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
9€ 14€ 1 690€ 9€
19
E.4.
Sociálne náklady
11€
20
F.
Dane a poplatky
83€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
292€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
292€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 708€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
586€ 5€ 21€ 31€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-7 855 € -19 512 € -10 480 € -12 075 € -3 004 €
28
*
Pridaná hodnota
[
(03+04+05+06+07)-
(11+12+13+14)]
-7 718 € -66 942 € -2 281 € -9 602 € -2 997 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 € 9 € 9 € 7 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
7 € 6 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
7€ 6€
42
XII.
Kurzové zisky
1€ 9€ 2€ 1€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
483 € 1 002 € 1 077 € 731 € 249 €
52
O.
Kurzové straty
34€ 43€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
449€ 959€ 1 077€ 731€ 249€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-482 € -993 € -1 068 € -724 € -249 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-8 337 € -20 505 € -11 548 € -12 799 € -3 253 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
960 € 960 € 960 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
960€ 960€ 960€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-8 337 € -21 465 € -12 508 € -13 759 € -3 253 €