Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 239 137 € 1 229 047 € 1 449 440 € 1 145 215 € 702 375 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
81 005 € 91 127 € 88 250 € 18 410 € 30 825 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
26 565 € 46 687 € 86 750 € 16 910 € 29 325 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
26 565€ 46 687€ 70 917€ 16 910€ 29 325€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
15 833€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
54 440 € 44 440 € 1 500 € 1 500 € 1 500 €
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
54 440€ 44 440€ 1 500€ 1 500€ 1 500€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 153 433 € 1 136 001 € 1 355 884 € 1 125 942 € 669 694 €
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
918 237 € 957 652 € 987 520 € 730 222 € 452 535 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
910 633 € 847 135 € 980 198 € 723 765 € 448 605 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
910 633€ 847 135€ 980 198€ 723 765€ 448 605€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
2 364€ 2 364€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
100 411€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
7 604€ 10 106€ 7 322€ 4 093€ 1 566€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
235 196 € 178 349 € 368 364 € 395 720 € 217 159 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 411€ 3 675€ 2 634€ 5 157€ 30 947€
073
B.V.2.
Účty v bankách
232 785€ 174 674€ 365 730€ 390 563€ 186 212€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
4 699 € 1 919 € 5 306 € 863 € 1 856 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
4 699€ 1 919€ 5 306€ 863€ 1 856€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 239 137 € 1 229 047 € 1 449 440 € 1 145 215 € 702 375 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
492 105 € 523 906 € 625 969 € 524 945 € 242 721 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
435 541 € 522 969 € 216 731 € 103 117 € 37 582 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
439 604€ 522 969€ 216 731€ 103 117€ 37 582€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-4 063€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
51 564 € -4 063 € 404 238 € 416 828 € 200 139 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
732 805 € 705 141 € 823 471 € 620 140 € 459 583 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
16 776 € 30 748 € 45 811 € 7 171 € 21 310 €
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
16 776€ 30 748€ 45 811€ 7 171€ 21 310€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
715 529 € 673 893 € 777 160 € 612 469 € 437 773 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
689 616 € 655 062 € 742 008 € 552 643 € 391 250 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
689 616€ 655 062€ 742 008€ 552 643€ 391 250€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
251€ 484€ 502€ 1 079€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
37€ 176€ 20€ 155€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
21 913€ 16 543€ 33 710€ 59 304€ 45 289€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
4 000€ 2 000€ 782€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
500 € 500 € 500 € 500 € 500 €
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
500€ 500€ 500€ 500€ 500€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
14 227 € 130 € 71 €
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
14 227€ 130€ 71€