Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.09.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
3 549 157€ 3 719 300€ 4 409 007€ 6 121 874€ 5 607 465€ 2 529 488€ 1 022 039€ 585 303€ 57 248€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
3 612 471 € 4 139 598 € 5 166 933 € 6 175 804 € 5 631 116 € 2 529 371 € 1 022 036 € 587 564 € 57 325 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
2 146€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
3 549 157€ 3 719 300€ 4 409 007€ 6 121 874€ 5 605 319€ 2 499 720€ 1 022 034€ 585 303€ 57 248€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
262 280€ 241 350€ 50 195€ 1 605€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
63 314€ 158 018€ 516 576€ 3 735€ 22 046€ 29 651€ 2€ 2 261€ 77€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
3 486 925 € 3 567 401 € 5 097 481 € 6 272 361 € 5 220 825 € 2 564 305 € 954 555 € 574 915 € 52 902 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
67 847€ 88 188€ 338 377€ 1 162 952€ 1 197 781€ 464 522€ 23 599€ 13 710€ 3 804€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
733 989€ 723 004€ 1 241 032€ 2 018 492€ 1 904 133€ 958 378€ 214 944€ 142 421€ 6 725€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 861 400 € 1 707 290 € 1 704 315 € 1 891 834 € 1 264 501 € 682 117 € 505 869 € 304 477 € 30 335 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 238 981€ 1 174 262€ 1 166 444€ 1 304 527€ 863 492€ 475 120€ 351 102€ 205 369€ 19 451€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
414 082€ 391 985€ 386 960€ 436 717€ 285 970€ 141 513€ 105 235€ 64 327€ 6 714€
19
E.4.
Sociálne náklady
208 337€ 141 043€ 150 911€ 150 590€ 115 039€ 65 484€ 49 532€ 34 781€ 4 170€
20
F.
Dane a poplatky
9 318€ 11 377€ 29 726€ 62 929€ 81 014€ 38 061€ 2 309€ 1 519€ 178€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
72 341€ 78 919€ 253 184€ 414 392€ 396 080€ 172 492€ 3 377€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
72 341€ 78 919€ 253 184€ 414 392€ 396 080€ 172 492€ 3 377€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
239 422€ 480 005€ 52 652€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
15 201€ 14 069€ 8 360€ 2 791€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
726 829€ 705 132€ 1 042 482€ 666 319€ 377 316€ 248 735€ 204 457€ 112 788€ 11 860€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
125 546 € 572 197 € 69 452 € -96 557 € 410 291 € -34 934 € 67 481 € 12 649 € 4 423 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
2 747 321 € 2 908 108 € 2 829 598 € 2 940 430 € 2 505 551 € 1 076 820 € 783 491 € 429 172 € 46 719 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
13 € 193 € 382 € 349 € 117 € 3 € 3 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
3 € 3 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
3€ 3€
42
XII.
Kurzové zisky
13€ 193€ 382€ 349€ 117€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
7 998 € 7 892 € 18 289 € 37 031 € 45 579 € 19 506 € 763 € 1 752 € 11 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
4 145 € 3 833 € 12 726 € 33 120 € 44 601 € 18 927 € 380 € 1 316 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
4 145€ 3 833€ 12 726€ 33 120€ 44 601€ 18 927€ 380€ 1 316€
52
O.
Kurzové straty
62€ 214€ 1 168€ 701€ 624€ 97€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 791€ 3 845€ 4 395€ 3 210€ 354€ 482€ 383€ 436€ 11€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-7 998 € -7 879 € -18 096 € -36 649 € -45 230 € -19 389 € -760 € -1 749 € -11 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
117 548 € 564 318 € 51 356 € -133 206 € 365 061 € -54 323 € 66 721 € 10 900 € 4 412 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
46 566 € 101 612 € 28 458 € -1 711 € 85 186 € 2 880 € 15 235 € 4 220 € 972 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
34 523€ 90 219€ 22 849€ 1 924€ 85 186€ 2 880€ 15 235€ 4 220€ 972€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
12 043€ 11 393€ 5 609€ -3 635€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
70 982 € 462 706 € 22 898 € -131 495 € 279 875 € -57 203 € 51 486 € 6 680 € 3 440 €