Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

LBK PERLIT, s.r.o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.10.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
3 663 633€ 3 802 999€ 2 023 677€ 2 016 922€ 2 067 939€ 1 637 469€ 3 368 000€ 1 039 176€ 1 046 601€ 201 972€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
3 665 399 € 3 920 193 € 2 022 826 € 2 021 618 € 2 141 709 € 1 789 293 € 3 195 597 € 1 275 293 € 1 205 879 € 206 305 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
3 081 649€ 3 128 515€ 1 654 526€ 1 619 079€ 1 635 281€ 1 374 513€ 2 475 079€ 903 733€ 992 469€ 191 485€
05
III.
Tržby z predaja služieb
581 983€ 674 484€ 369 151€ 397 843€ 432 658€ 262 956€ 892 921€ 135 443€ 54 132€ 10 487€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-47 156€ 21 175€ -32 274€ -35 035€ 27 377€ 105 572€ -211 091€ 214 961€ 84 779€ 3 284€
07
V.
Aktivácia
6 259€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
48 923€ 39 780€ 25 942€ 36 491€ 44 568€ 46 252€ 38 688€ 21 156€ 20 554€ 1 049€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
49 980€ 5 481€ 3 240€ 1 825€ 0€ 53 945€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
2 643 528 € 3 564 739 € 2 036 795 € 2 484 584 € 2 444 553 € 5 532 374 € 4 063 452 € 2 128 633 € 1 975 892 € 390 802 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
8€ 3€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
1 222 061€ 1 746 112€ 620 189€ 646 239€ 676 912€ 606 680€ 905 531€ 463 419€ 437 462€ 116 735€
13
C.
Opravné položky k zásobám
15 275€ 17 428€ 12 611€ 1 979€
14
D.
Služby
1 001 665€ 1 003 947€ 679 210€ 1 009 160€ 875 022€ 833 440€ 1 518 720€ 562 418€ 449 040€ 91 676€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
584 118 € 477 471 € 409 751 € 400 570 € 453 199 € 494 948 € 478 984 € 293 089 € 302 221 € 49 003 €
16
E.1.
Mzdové náklady
401 458€ 327 673€ 283 635€ 274 963€ 313 129€ 341 124€ 337 760€ 203 438€ 210 369€ 34 255€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
150 635€ 121 911€ 105 524€ 102 382€ 116 250€ 126 256€ 121 210€ 73 005€ 77 822€ 12 335€
19
E.4.
Sociálne náklady
32 025€ 27 887€ 20 592€ 23 225€ 23 820€ 27 568€ 20 014€ 16 646€ 14 030€ 2 413€
20
F.
Dane a poplatky
29 218€ 25 581€ 23 448€ 24 083€ 22 744€ 20 431€ 23 124€ 16 131€ 15 497€ 1 701€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-371 906€ 156 911€ 242 096€ 348 531€ 371 307€ 3 503 618€ 997 039€ 712 864€ 734 226€ 131 303€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
320 402€ 405 529€ 347 559€ 347 149€ 371 307€ 1 004 256€ 997 039€ 712 864€ 734 226€ 131 303€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-692 308€ -248 618€ -105 463€ 1 382€ 2 499 362€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
104 589€ 104 941€ 22 908€ 30 433€ 22 642€ 47 592€ 38 433€ 22 162€ 18 031€ 289€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
119€ 4 662€ 2 327€ 3 652€ 383€ 47€ 967€ -319€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
58 389€ 27 686€ 24 255€ 19 937€ 22 727€ 25 282€ 101 574€ 57 575€ 19 731€ 95€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 021 871 € 355 454 € -13 969 € -462 966 € -302 844 € -3 743 081 € -867 855 € -853 340 € -770 013 € -184 497 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 377 475 € 1 062 946 € 679 393 € 324 509 € 543 382 € 302 921 € 732 658 € 228 292 € 244 875 € -3 155 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
2 € 2 € 11 € 185 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
2 € 11 € 102 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
2€ 11€ 102€
42
XII.
Kurzové zisky
2€ 83€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
110 795 € 52 706 € 41 418 € 41 661 € 56 793 € 54 862 € 44 295 € 27 137 € 1 224 € 120 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
110 298 € 52 153 € 40 870 € 40 633 € 55 953 € 54 087 € 43 564 € 26 546 € 416 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
25 657€ 20 776€ 13 017€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
110 298€ 52 153€ 40 870€ 40 633€ 55 953€ 28 430€ 22 788€ 13 529€ 416€
52
O.
Kurzové straty
7€ 5€ 276€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
490€ 553€ 548€ 1 028€ 840€ 775€ 731€ 586€ 532€ 120€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-110 793 € -52 706 € -41 418 € -41 661 € -56 793 € -54 862 € -44 293 € -27 126 € -1 039 € -120 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
911 078 € 302 748 € -55 387 € -504 627 € -359 637 € -3 797 943 € -912 148 € -880 466 € -771 052 € -184 617 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-461 902 € -76 756 € -123 314 € -96 397 € -25 396 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 908€ 2 882€ 2 900€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-461 902€ -79 664€ -126 196€ -99 297€ -25 396€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 372 980 € 302 748 € -55 387 € -504 627 € -359 637 € -3 797 943 € -835 392 € -757 152 € -674 655 € -159 221 €