Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
109 503 € 202 978 € 194 712 € 104 347 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
202 978€ 194 712€ 104 347€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
105 979€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 524€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
109 327 € 202 889 € 194 228 € 97 055 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
17€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
60 820€ 142 534€ 125 800€ 33 593€
11
C.
Služby
456€ 271€ 2 651€ 247€
12
D.
Osobné náklady
47 880€ 56 847€ 62 665€ 63 215€
13
E.
Dane a poplatky
171€ 170€ 62€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 050€ 3 050€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
176 € 89 € 484 € 7 292 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
44 703 € 60 156 € 66 261 € 70 507 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
0 € 0 € 0 € 2 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
2€
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
154 € 156 € 584 € 2 780 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
422€ 2 563€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
154€ 156€ 162€ 217€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-154 € -156 € -584 € -2 778 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
22 € -67 € -100 € 4 514 €
36
P.
Daň z príjmov
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
22 € -67 € -100 € 4 514 €