Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.02.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
21 936 542 € 15 653 436 € 12 246 508 € 11 888 178 € 9 670 011 € 661 502 € 82 550 € 62 900 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
21 809 696€ 15 334 062€ 10 495 117€ 11 833 178€ 9 639 987€ 523 852€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
121 347€ 319 374€ 1 751 391€ 55 000€ 30 000€ 137 650€ 82 550€ 62 900€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
5 499€ 24€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
21 895 887 € 15 642 687 € 12 198 470 € 11 794 099 € 9 608 708 € 624 009 € 49 041 € 28 493 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
21 730 199€ 15 250 667€ 10 402 179€ 11 754 468€ 9 562 332€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
1 324€ 537€ 111€ 8€ 108€ 131€ 5 570€
11
C.
Služby
34 241€ 341 408€ 1 771 614€ 34 851€ 45 970€ 620 464€ 44 753€ 19 301€
12
D.
Osobné náklady
81 533€ 14 201€ 11 420€ 2 979€ 3 220€ 4 112€ 3 622€
13
E.
Dane a poplatky
135€ 135€ 45€ 45€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24 386€ 24 386€ 8 129€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
435€ 435€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
24 069€ 11 353€ 4 648€ 1 255€ 398€ 217€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
40 655 € 10 749 € 48 038 € 94 079 € 61 303 € 37 493 € 33 509 € 34 407 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
165 279 € 60 824 € 72 715 € 98 748 € 61 677 € 40 930 € 37 666 € 38 029 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
263 010 € 100 952 € 207 642 € 66 795 € 87 803 € 5 070 € 1 € 2 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
1€ 2€
25
XI.
Kurzové zisky
263 010€ 100 952€ 207 642€ 66 795€ 87 803€ 5 070€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
277 376 € 223 863 € 202 528 € 66 955 € 93 276 € 8 317 € 138 € 32 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
1€
32
N.
Kurzové straty
273 060€ 220 275€ 197 632€ 63 708€ 90 029€ 7 476€ 2€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4 316€ 3 588€ 4 896€ 3 247€ 3 247€ 840€ 136€ 32€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-14 366 € -122 911 € 5 114 € -160 € -5 473 € -3 247 € -137 € -30 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
26 289 € -112 162 € 53 152 € 93 919 € 55 830 € 34 246 € 33 372 € 34 377 €
36
P.
Daň z príjmov
5 643€ 11 791€ 20 370€ 13 051€ 7 841€ 7 961€ 7 748€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
20 646 € -112 162 € 41 361 € 73 549 € 42 779 € 26 405 € 25 411 € 26 629 €