Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
119 233 € 137 452 € 189 638 € 201 792 € 93 065 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
108 342€ 137 277€ 180 815€ 201 792€ 93 015€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
10 000€ 8 600€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
891€ 175€ 223€ 50€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
113 796 € 125 457 € 173 719 € 159 425 € 77 676 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
33 629€ 45 829€ 65 302€ 66 041€ 28 971€
11
C.
Služby
42 970€ 50 821€ 82 694€ 69 980€ 38 031€
12
D.
Osobné náklady
18 724€ 16 948€ 15 369€ 15 950€ 7 950€
13
E.
Dane a poplatky
1 350€ 3 996€ 6 511€ 4 492€ 2 082€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
4 584€ 4 584€ 2 674€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
12 539€ 3 279€ 1 169€ 2 962€ 642€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
5 437 € 11 995 € 15 919 € 42 367 € 15 389 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
31 743 € 40 627 € 32 819 € 65 771 € 26 013 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
1 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
1€
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
3 726 € 4 528 € 4 677 € 2 692 € 154 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
2 043€ 2 565€ 2 727€ 1 451€ 154€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 683€ 1 963€ 1 950€ 1 241€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-3 726 € -4 528 € -4 677 € -2 692 € -153 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
1 711 € 7 467 € 11 242 € 39 675 € 15 236 €
36
P.
Daň z príjmov
2 571€ 1 599€ 2 361€ 8 332€ 3 352€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-860 € 5 868 € 8 881 € 31 343 € 11 884 €