Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.03.2016
31.12.2016
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
200 200 € 179 522 € 39 200 € 1 710 € 1 823 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
198 700€ 179 522€ 39 200€ 1 710€ 1 823€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 500€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
170 900 € 165 412 € 1 167 € 211 € 2 € 1 345 € 1 160 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
444€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
420€ 45€
11
C.
Služby
168 799€ 162 822€ 975€ 179€ 1 315€ 1 115€
12
D.
Osobné náklady
13
E.
Dane a poplatky
192€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
575€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
2 500€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
662€ 90€ 32€ 2€ 30€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
29 300 € 14 110 € 38 033 € -211 € -2 € 365 € 663 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
29 037 € 16 700 € 38 225 € -179 € 0 € 395 € 663 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
500 € 16 290 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
16 290€
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
500€
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
27 818 € 32 311 € 94 € 91 € 88 € 90 € 46 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
6 500€
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
27 583€ 25 500€ 1€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
235€ 311€ 94€ 90€ 88€ 90€ 46€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-27 318 € -16 021 € -94 € -91 € -88 € -90 € -46 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
1 982 € -1 911 € 37 939 € -302 € -90 € 275 € 617 €
36
P.
Daň z príjmov
571€ 377€ 5 691€ 480€ 136€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
1 411 € -2 288 € 32 248 € -302 € -90 € -205 € 481 €