Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

STOL-MONT Ivan s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.04.2016
31.12.2016
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
300 477 € 300 477 € 293 894 € 215 144 € 46 359 € 16 873 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
8 165€ 8 165€ 464€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
292 312€ 292 312€ 293 430€ 196 059€ 46 359€ 16 873€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
19 085€
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
300 831 € 300 831 € 288 334 € 183 722 € 38 338 € 18 316 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
4 954€ 4 954€ 464€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
247 670€ 247 670€ 217 663€ 128 092€ 10 998€ 15 411€
11
C.
Služby
46 330€ 46 330€ 26 078€ 19 668€ 6 826€ 2 186€
12
D.
Osobné náklady
44 129€ 33 481€ 19 801€
13
E.
Dane a poplatky
1 207€ 1 207€ 83€ 67€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
670€ 670€ 2 398€ 713€ 652€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-354 € -354 € 5 560 € 31 422 € 8 021 € -1 443 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
1 523 € 1 523 € 49 689 € 67 384 € 28 535 € -724 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
-3 312 € -3 312 € 258 € 94 € 25 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
-3 312€ -3 312€ 153€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
105€ 94€ 25€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
3 312 € 3 312 € -258 € -94 € -25 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
2 958 € 2 958 € 5 560 € 31 164 € 7 927 € -1 468 €
36
P.
Daň z príjmov
726€ 726€ 1 168€ 6 599€ 960€ 960€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
2 232 € 2 232 € 4 392 € 24 565 € 6 967 € -2 428 €