Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
249 954 € 272 650 € 232 014 € 223 947 € 158 030 € 114 477 € 77 067 € 45 200 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
221 735€ 210 083€ 200 327€ 176 924€ 113 596€ 79 460€ 72 764€ 44 370€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
25 656€ 51 991€ 23 411€ 39 904€ 40 517€ 29 989€ 4 125€ 830€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
3 583€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 563€ 10 576€ 8 276€ 7 119€ 334€ 5 028€ 178€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
314 308 € 307 326 € 250 873 € 261 671 € 218 040 € 108 141 € 104 519 € 51 612 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
33 077€ 39 008€ 43 095€ 41 477€ 21 885€ 19 953€ 19 775€ 10 162€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
21 229€ 14 797€ 15 003€ 17 572€ 28 390€ 15 360€ 11 144€ 5 920€
11
C.
Služby
136 237€ 145 527€ 100 582€ 115 746€ 98 770€ 36 921€ 28 510€ 16 180€
12
D.
Osobné náklady
120 520€ 105 768€ 88 196€ 83 442€ 58 842€ 29 374€ 29 266€ 16 457€
13
E.
Dane a poplatky
383€ 281€ 20€ 28€ 183€ 121€ 112€ 50€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
393€ 1 763€ 2 348€ 1 880€ 551€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 424€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 862€ 1 945€ 3 977€ 3 013€ 5 783€ 4 064€ 13 832€ 2 292€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-64 354 € -34 676 € -18 859 € -37 724 € -60 010 € 6 336 € -27 452 € -6 412 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
56 848 € 62 742 € 65 058 € 42 033 € 5 068 € 37 215 € 17 460 € 12 938 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
1 € 30 € 6 € 45 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
1€
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
1€ 5€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
30€ 45€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
2 431 € 2 275 € 10 378 € 2 317 € 1 560 € 1 133 € 1 038 € 608 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
7 700€
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
36€ 15€ 5€ 10€ 1€ 4€ 2€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 395€ 2 260€ 2 673€ 2 307€ 1 559€ 1 129€ 1 036€ 608€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-2 430 € -2 245 € -10 372 € -2 317 € -1 560 € -1 133 € -993 € -608 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-66 784 € -36 921 € -29 231 € -40 041 € -61 570 € 5 203 € -28 445 € -7 020 €
36
P.
Daň z príjmov
960€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-66 784 € -36 921 € -29 231 € -40 041 € -61 570 € 5 203 € -29 405 € -7 020 €