Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
40 743 € 5 369 €
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
40 743 € 5 369 €
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
96€ 3€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
8 024 € 5 334 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
6 108€ 3 212€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
1 901€ 2 122€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
15€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
32 623 € 32 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
32 623€ 32€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
40 743 € 5 369 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
5 705 € 2 775 €
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
2 774€ -1 934€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
2 931 € 4 709 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
35 038 € 2 594 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
641€ 608€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
34 397 € 1 876 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
4 915€ 41€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
515€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
779€ 1 467€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
28 188€ 368€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
110€