Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU

2022 2021
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
80 267 € 42 040 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
420€ 420€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
51 162€ 26 620€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
28 685€ 15 000€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
76 214 € 35 701 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10 005€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
6 667€
11
C.
Služby
67 525€ 22 004€
12
D.
Osobné náklady
2 022€
13
E.
Dane a poplatky
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 692€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
4 053 € 6 339 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
-22 610 € -4 969 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
343 € 163 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
343€ 163€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-343 € -163 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
3 710 € 6 176 €
36
P.
Daň z príjmov
779€ 1 467€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
2 931 € 4 709 €