Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

KONŠTRUKTA - TireTech, s. r. o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.10.2019
31.12.2019
01.10.2017
30.09.2018
01.11.2016
30.09.2017
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
22 730 028€ 31 963 050€ 18 421 414€ 13 551 862€ 2 905 012€ 30 159 423€ 21 240 531€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
22 347 365 € 32 128 639 € 22 515 470 € 17 349 635 € 3 440 821 € 30 422 494 € 21 693 666 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
103 000€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
20 842 706€ 30 843 111€ 17 261 127€ 8 290 230€ 1 378 040€ 3 428 768€ 4 326 131€
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 887 322€ 1 016 939€ 1 160 287€ 5 261 632€ 1 526 972€ 26 730 655€ 16 914 400€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-1 713 993€ -943 350€ 2 757 090€ 2 773 511€ 454 689€ -152 616€ 150 870€
07
V.
Aktivácia
553 898€ 1 015 912€ 621 107€ 547 690€ 26 702€ 302 504€ 219 120€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
589 968€ 9 516€ 8 510€ 4 975€ 524€ 7 584€ 22 026€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
187 464€ 83 511€ 707 349€ 471 597€ 53 894€ 105 599€ 61 119€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
21 414 899 € 30 697 641 € 21 377 922 € 16 329 686 € 3 784 100 € 32 158 919 € 17 993 140 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
89 762€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
7 697 790€ 17 569 637€ 10 055 074€ 6 819 829€ 1 236 624€ 16 912 554€ 10 836 316€
13
C.
Opravné položky k zásobám
92 089€ 14 566€ 13 036€ 8 389€ 3 089€ 16 848€ 7 954€
14
D.
Služby
4 068 749€ 4 053 367€ 3 379 443€ 2 016 857€ 711 094€ 6 321 465€ 3 628 669€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
7 720 206 € 7 642 816 € 6 891 561 € 6 162 615 € 1 462 623 € 7 467 822 € 6 224 446 €
16
E.1.
Mzdové náklady
5 285 585€ 5 424 373€ 4 865 082€ 4 328 973€ 1 026 453€ 5 213 265€ 4 402 243€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
201 919€ 73 950€ 80 400€ 82 800€ 22 500€ 69 600€ 58 000€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 986 603€ 1 969 723€ 1 780 438€ 1 597 865€ 380 067€ 1 945 940€ 1 609 448€
19
E.4.
Sociálne náklady
246 099€ 174 770€ 165 641€ 152 977€ 33 603€ 239 017€ 154 755€
20
F.
Dane a poplatky
92 059€ 99 786€ 101 735€ 101 445€ 22 473€ 77 250€ 60 648€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
878 476€ 1 008 143€ 950 266€ 1 010 701€ 257 752€ 1 170 887€ -2 916 660€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
836 572€ 999 676€ 950 266€ 1 010 701€ 257 752€ 1 170 887€ -2 916 660€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
41 904€ 8 467€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
426 393€ 2 435€ 3 954€ 1 605€ 305€ 6 555€ 11 022€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
12 710€ 9 239€ -33 084€ 38 396€ -3 978€ 18 883€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
439 137€ 204 419€ -26 386€ 241 329€ 51 744€ 189 516€ 121 862€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
932 466 € 1 430 998 € 1 137 548 € 1 019 949 € -343 279 € -1 736 425 € 3 700 526 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
9 711 305 € 10 308 280 € 8 352 058 € 8 027 988 € 1 435 596 € 7 058 444 € 7 137 582 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
13 263 € 7 578 € 7 677 € 32 142 € 12 676 € 6 731 € 11 580 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
25 € 2 € 6 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
25€ 2€ 6€
42
XII.
Kurzové zisky
13 238€ 7 578€ 7 677€ 32 142€ 12 676€ 6 729€ 11 574€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
338 346 € 257 663 € 236 615 € 184 447 € 66 466 € 261 631 € 162 410 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
238 779 € 63 044 € 88 928 € 74 235 € 25 351 € 132 033 € 84 585 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
3 150€ 9 598€ 3 700€ 5 255€ 6 722€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
238 779€ 63 044€ 85 778€ 64 637€ 21 651€ 126 778€ 77 863€
52
O.
Kurzové straty
6 741€ 30 015€ 8 590€ 28 322€ 5 665€ 26 315€ 4 409€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
92 826€ 164 604€ 139 097€ 81 890€ 35 450€ 103 283€ 73 416€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-325 083 € -250 085 € -228 938 € -152 305 € -53 790 € -254 900 € -150 830 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
607 383 € 1 180 913 € 908 610 € 867 644 € -397 069 € -1 991 325 € 3 549 696 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
43 194 € 264 695 € 115 377 € -160 691 € 340 044 € -349 051 € -285 822 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
218 423€ 26 452€ 53 149€ 56 687€ 2 652€ 3 973€ 5 080€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-175 229€ 238 243€ 62 228€ -217 378€ 337 392€ -353 024€ -290 902€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
564 189 € 916 218 € 793 233 € 1 028 335 € -737 113 € -1 642 274 € 3 835 518 €