Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017
01.04.2020
31.03.2021
01.04.2019
31.03.2020
01.04.2018
31.03.2019
01.04.2017
31.03.2018
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
8 918 231 € 4 967 977 € 944 569 € 804 614 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
217 489 € 97 600 € 91 807 € 111 172 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 6 468 € 12 937 € 19 406 €
005
A.I.2
Software
0€ 6 468€ 12 937€ 19 406€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
217 489 € 91 132 € 78 870 € 91 766 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
217 489€ 91 132€ 69 175€ 91 766€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 9 695€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
8 652 154 € 4 814 612 € 822 773 € 677 924 €
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
24 382 € 16 528 € 10 244 € 10 244 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 €
051
B.II.7
Iné pohľadávky
18 428€ 16 528€ 10 244€ 10 244€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
5 954€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
3 454 411 € 2 289 715 € 564 002 € 455 991 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
3 374 880 € 2 190 409 € 524 086 € 427 519 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
3 374 880€ 2 122 433€ 522 061€ 425 751€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
67 976€ 2 025€ 1 768€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
73 830€ 62 804€ 39 916€ 27 972€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
5 701€ 36 502€ 500€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
5 173 361 € 2 508 369 € 248 527 € 211 689 €
072
B.V.1.
Peniaze
884€ 316€ 605€ 1 245€
073
B.V.2.
Účty v bankách
5 172 477€ 2 508 053€ 247 922€ 210 444€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
48 588 € 55 765 € 29 989 € 15 518 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
48 588€ 55 765€ 29 989€ 15 518€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
8 918 231 € 4 967 977 € 944 569 € 804 614 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
945 161 € 536 642 € 50 022 € 8 017 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
500 € 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
500€ 500€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
531 142 € 44 522 € 3 016 € -57 645 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
531 142€ 44 522€ 3 016€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-57 645€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
408 519 € 486 620 € 42 006 € 60 662 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
7 973 070 € 4 431 335 € 894 547 € 796 597 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
2 068 € 1 386 € 4 968 € 3 707 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
2 068€ 1 386€ 4 968€ 3 707€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
280 531 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
280 531€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
7 634 373 € 4 402 355 € 874 598 € 786 697 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
6 895 270 € 2 147 366 € 351 177 € 270 989 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
22 044€ 3 020€ 4 195€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
6 873 226€ 2 144 346€ 346 982€ 270 989€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
341 150€ 1 998 176€ 48 975€ 333 098€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 370 000€ 72 582€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
125 778€ 68 852€ 53 521€ 52 127€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
83 829€ 47 787€ 37 276€ 33 009€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
61 046€ 137 457€ 12 513€ 24 724€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
127 300€ 2 717€ 1 136€ 168€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
56 098 € 27 594 € 14 981 € 6 193 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
51 173€ 27 594€ 14 981€ 1 693€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
4 925€ 4 500€