Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.02.2018
31.12.2018
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
6 062 € 161 844 € 200 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
103 835€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
2 167€ 47 009€ 200€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
3 895€
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
11 000€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
5 259 € 138 186 € 310 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
82 000€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 141€ 57€ 36€
11
C.
Služby
4 112€ 48 279€ 107€
12
D.
Osobné náklady
13
E.
Dane a poplatky
6€ 1 550€ 167€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
6 300€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
803 € 23 658 € -110 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
809 € 20 508 € 57 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
126 € 166 € 88 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
126€ 166€ 88€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-126 € -166 € -88 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
677 € 23 492 € -198 €
36
P.
Daň z príjmov
4 935€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
677 € 18 557 € -198 €