Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Analýza finančných výsledkov slovenských firiem za rok 2017

115636 slovenských firiem zverejnilo výkazy za rok 2017 (vypočítané ku dňu 25.4.2018)

Aké veľké firmy sme analyzovali?

65,5 % firiem, ktoré zverejnili výkazy malo tržby do 100 tis. €
Iba 1,1 % z nich malo tržby vyššie ako 10 mil. €.
Pozrite si firmy, ktoré zverejnili výkazy v roku 2017 zoradené podľa tržieb  »

Kategórie tržieb - počet firiem20132014201520162017
do 100 tis. € 48 590 (63 %) 56 894 (64 %) 60 113 (63 %) 65 938 (64 %) 75 787 (66 %)
100 až 500 tis. € 16 236 (21 %) 18 884 (21 %) 20 282 (21 %) 22 124 (21 %) 23 923 (21 %)
500 tis. až 2 mil. € 7 535 (10 %) 8 430 (9 %) 9 328 (10 %) 9 806 (10 %) 10 533 (9 %)
2 až 10 mil. € 3 192 (4 %) 3 488 (4 %) 3 863 (4 %) 3 992 (4 %) 4 153 (4 %)
nad 10 mil. € 987 (1 %) 1 080 (1 %) 1 166 (1 %) 1 166 (1 %) 1 240 (1 %)
Spolu 76 540 88 776 94 752 103 026 115 636

Celková výška zisku, EBITDA a tržieb

Zisk firiem, ktoré zverejnili výkazy za rok 2017 stúpol o 3,76 % .
EBITDA stúpla o 5,2 %. Tržby stúpli o 6,98 %.
Pozrite si firmy, ktoré zverejnili výkazy v roku 2017 zoradené podľa zisku  »

RokTržbyZiskEBITDA
2013 80 483 116 792 € 2 967 041 668 € 6 908 800 633 €
2014 85 894 960 620 € 2 801 126 012 € 7 524 813 536 €
2015 92 987 582 712 € 4 120 997 010 € 8 672 422 120 €
2016 93 633 853 189 € 4 186 482 976 € 8 708 966 743 €
2017 100 169 326 925 € 4 343 706 286 € 9 158 663 363 €
Rast 2016 - 2017 6,98 % 3,76 % 5,16 %

Počet firiem v zisku opäť narástol

Počet firiem v zisku z analyzovanej vzorky nárástol z 64 530 na 69 460
V zisku je 60,1 % z analyzovanej vzorky a v strate je 36,2 % firiem.
Na nule je 3,8 % analyzovaných spoločností.

 20132014201520162017
Zisk 42 364 (55 %) 53 159 (60 %) 59 152 (62 %) 64 530 (63 %) 69 460 (60 %)
Nulové hodnoty 4 036 (5 %) 2 474 (3 %) 1 829 (2 %) 2 494 (2 %) 4 356 (4 %)
Strata 30 140 (39 %) 33 143 (37 %) 33 771 (36 %) 36 002 (35 %) 41 820 (36 %)

Firmy najčastejšie platia daň vo výške 960 €

Najčastejšia výška daňovej licencie je 960 €, ktorú platilo 24,5 % analyzovaných firiem.
Pozrite si firmy, ktoré zverejnili výkazy v roku 2017 zoradené podľa splatnej dane  »

KategóriaPočet firiemSplatná daň
Záporná až nulová daň 13 162 9 797 017 €
1 € až 479 € 3 477 762 382 €
480 € 20 448 9 812 600 €
481 € až 959 € 5 933 3 832 790 €
960 € 28 325 27 185 280 €
961 € až 2879 € 15 146 25 000 449 €
2880 € 3 534 10 172 160 €
Vačšia ako 2880 € 25 611 1 317 031 207 €

Vývoj daňových kategórií

Od roku 2013 do roku 2017 klesol počet firiem ktoré neplatia daň o 63,6 %.
Keď porovnáme rok 2016 a 2017, tak počet firiem, ktoré neplatia daň stúpol z 9 265 na 13 162.
To je spôsobené tým, že v priebehu roka vznikli nové firmy, ktoré ešte neplatia daňové licencie.

Kategória20132014201520162017
Záporná až nulová daň 36 182 (47 %) 11 105 (13 %) 7 946 (8 %) 9 265 (9 %) 13 162 (11 %)
1 € až 479 € 14 161 (19 %) 2 474 (3 %) 2 046 (2 %) 2 539 (2 %) 3 477 (3 %)
480 € 14 (0 %) 13 127 (15 %) 15 570 (16 %) 17 429 (17 %) 20 448 (18 %)
481 € až 959 € 3 911 (5 %) 5 742 (6 %) 5 761 (6 %) 5 811 (6 %) 5 933 (5 %)
960 € 5 (0 %) 19 799 (22 %) 21 476 (23 %) 24 402 (24 %) 28 325 (24 %)
961 € až 2879 € 7 332 (10 %) 14 432 (16 %) 15 696 (17 %) 15 334 (15 %) 15 146 (13 %)
2880 € 2 (0 %) 1 906 (2 %) 2 053 (2 %) 2 464 (2 %) 3 534 (3 %)
Vačšia ako 2880 € 14 933 (20 %) 20 191 (23 %) 24 204 (26 %) 25 782 (25 %) 25 611 (22 %)

Vývoj splatnej dane

Od roku 2013 kvôli zavedeniu daňových licencií splatná daň výrazne stúpala.
V roku 2015 sa však efekt daňových licencií vyčerpal, avšak na analyzovanej vzorke firiem celková výška splatnej dane narástla o 1,8 %.

RokSplatná daň z príjmuMedziročná zmena
2013 886 100 683 €
2014 1 280 855 559 € 44,5 %
2015 1 400 539 921 € 9,3 %
2016 1 379 403 891 € -1,5 %
2017 1 403 593 885 € 1,8 %

Bankové úvery rastú

Ako zaujímavosť sme si všimli, že výška bankových úverov firiem v porovnaní s inými položkami z účtovných závierok výrazne rastie od roku 2013 (približne 1 % - 8 % medziročne). Na vzorke 115 636 firiem narástli v roku 2017 bankové úvery o 2 %. Rast bankových úverov môže byť spôsobený poklesom úrokových mier, kedy sa spoločnostiam viac oplatí táto forma financovania.

RokBankové úvery
2013 10 263 916 045 €
2014 11 007 024 198 €
2015 11 857 140 236 €
2016 12 235 320 693 €
2017 12 476 834 671 €
Rast 2016 - 2017 1,97 %

Pozrite si aj naše staršie online štatistiky