Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Analýza finančných výsledkov slovenských firiem za rok 2017

203390 slovenských firiem zverejnilo výkazy za rok 2017 (vypočítané ku dňu 16.8.2018)

Aké veľké firmy sme analyzovali?

68,1 % firiem, ktoré zverejnili výkazy malo tržby do 100 tis. €
Iba 1,1 % z nich malo tržby vyššie ako 10 mil. €.
Pozrite si firmy, ktoré zverejnili výkazy v roku 2017 zoradené podľa tržieb  »

Kategórie tržieb - počet firiem20132014201520162017
do 100 tis. € 87 771 (67 %) 103 810 (68 %) 110 398 (67 %) 122 167 (67 %) 138 539 (68 %)
100 až 500 tis. € 25 620 (20 %) 29 928 (19 %) 32 467 (20 %) 35 570 (20 %) 39 175 (19 %)
500 tis. až 2 mil. € 11 349 (9 %) 12 751 (8 %) 14 342 (9 %) 15 195 (8 %) 16 749 (8 %)
2 až 10 mil. € 4 861 (4 %) 5 327 (3 %) 5 973 (4 %) 6 269 (3 %) 6 748 (3 %)
nad 10 mil. € 1 662 (1 %) 1 826 (1 %) 2 008 (1 %) 2 031 (1 %) 2 179 (1 %)
Spolu 131 263 153 642 165 188 181 232 203 390

Celková výška zisku, EBITDA a tržieb

Zisk firiem, ktoré zverejnili výkazy za rok 2017 stúpol o 13,25 % .
EBITDA stúpla o 5,6 %. Tržby stúpli o 7,33 %.
Pozrite si firmy, ktoré zverejnili výkazy v roku 2017 zoradené podľa zisku  »

RokTržbyZiskEBITDA
2013 152 996 430 462 € 4 919 176 488 € 12 627 805 126 €
2014 160 692 024 542 € 6 580 179 034 € 13 622 196 987 €
2015 176 611 762 572 € 8 370 173 871 € 16 055 095 570 €
2016 182 178 635 305 € 7 792 150 047 € 15 543 550 542 €
2017 195 530 614 170 € 8 824 615 403 € 16 414 846 242 €
Rast 2016 - 2017 7,33 % 13,25 % 5,61 %

Počet firiem v zisku opäť narástol

Počet firiem v zisku z analyzovanej vzorky nárástol z 107 993 na 117 839
V zisku je 57,9 % z analyzovanej vzorky a v strate je 38,2 % firiem.
Na nule je 3,8 % analyzovaných spoločností.

 20132014201520162017
Zisk 67 924 (52 %) 87 356 (57 %) 98 164 (59 %) 107 993 (60 %) 117 839 (58 %)
Nulové hodnoty 8 154 (6 %) 4 796 (3 %) 3 637 (2 %) 5 153 (3 %) 7 783 (4 %)
Strata 55 185 (42 %) 61 490 (40 %) 63 387 (38 %) 68 086 (38 %) 77 768 (38 %)

Firmy najčastejšie platia daň vo výške 960 €

Najčastejšia výška daňovej licencie je 960 €, ktorú platilo 25,3 % analyzovaných firiem.
Pozrite si firmy, ktoré zverejnili výkazy v roku 2017 zoradené podľa splatnej dane  »

KategóriaPočet firiemSplatná daň
Záporná až nulová daň 22 803 19 175 706 €
1 € až 479 € 5 630 1 218 882 €
480 € 41 253 19 796 926 €
481 € až 959 € 11 533 7 366 743 €
960 € 51 361 49 290 240 €
961 € až 2879 € 25 321 41 467 172 €
2880 € 6 360 18 299 520 €
Vačšia ako 2880 € 39 129 2 509 893 258 €

Vývoj daňových kategórií

Od roku 2013 do roku 2017 klesol počet firiem ktoré neplatia daň o 66,4 %.
Keď porovnáme rok 2016 a 2017, tak počet firiem, ktoré neplatia daň stúpol z 18 137 na 22 803.
To je spôsobené tým, že v priebehu roka vznikli nové firmy, ktoré ešte neplatia daňové licencie.

Kategória20132014201520162017
Záporná až nulová daň 67 788 (52 %) 21 275 (14 %) 15 527 (9 %) 18 137 (10 %) 22 803 (11 %)
1 € až 479 € 24 443 (19 %) 4 513 (3 %) 3 700 (2 %) 4 648 (3 %) 5 630 (3 %)
480 € 24 (0 %) 25 954 (17 %) 31 103 (19 %) 34 830 (19 %) 41 253 (20 %)
481 € až 959 € 6 364 (5 %) 10 349 (7 %) 10 723 (6 %) 11 087 (6 %) 11 533 (6 %)
960 € 10 (0 %) 35 923 (23 %) 39 605 (24 %) 44 864 (25 %) 51 361 (25 %)
961 € až 2879 € 11 300 (9 %) 22 948 (15 %) 25 451 (15 %) 25 498 (14 %) 25 321 (12 %)
2880 € 3 (0 %) 3 314 (2 %) 3 682 (2 %) 4 531 (3 %) 6 360 (3 %)
Vačšia ako 2880 € 21 331 (16 %) 29 366 (19 %) 35 397 (21 %) 37 637 (21 %) 39 129 (19 %)

Vývoj splatnej dane

Od roku 2013 kvôli zavedeniu daňových licencií splatná daň výrazne stúpala.
V roku 2015 sa však efekt daňových licencií vyčerpal, avšak na analyzovanej vzorke firiem celková výška splatnej dane narástla o 2,2 %.

RokSplatná daň z príjmuMedziročná zmena
2013 1 796 781 376 €
2014 2 327 736 824 € 29,6 %
2015 2 637 986 124 € 13,3 %
2016 2 610 141 508 € -1,1 %
2017 2 666 508 447 € 2,2 %

Bankové úvery rastú

Ako zaujímavosť sme si všimli, že výška bankových úverov firiem v porovnaní s inými položkami z účtovných závierok výrazne rastie od roku 2013 (približne 5 % - 10 % medziročne). Na vzorke 203 390 firiem narástli v roku 2017 bankové úvery o 5,1 %. Rast bankových úverov môže byť spôsobený poklesom úrokových mier, kedy sa spoločnostiam viac oplatí táto forma financovania.

RokBankové úvery
2013 19 332 019 061 €
2014 20 841 407 453 €
2015 22 909 129 362 €
2016 24 542 885 939 €
2017 25 786 485 886 €
Rast 2016 - 2017 5,07 %

Pozrite si aj naše staršie online štatistiky