Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 402048

Rozmin s.r.o.

 • Konanie č. 402048
 • Vydaný 8.4.2014
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 72 z roku 2014 14.4.2014
 • Úpadca Rozmin s.r.o.
  IČO: 36174033
  Karadžičova 8/A
  82108   Bratislava
Druh
Oznam
Oznam

Spisová značka: 6K/9/2014

Upovedomenie o určenom termíne pojednávania

Vo veci navrhovateľa - veriteľa: bnt consulting s. r. o., so sídlom Cintorínska 7, 811 08 Bratislava, IČO: 35 871 610

o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Rozmin s. r. o., so sídlom Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava,

IČO: 36 174 033

súd nariadil pojednávanie

na deň: 25.04.2014 o 09.00 hod.

-------------------------------------------------

na Okresnom súde Bratislava I v miestnosti č. dv. 46 prízemie

O určenom termíne pojednávania súd upovedomuje veriteľa: bnt consulting s. r. o., so sídlom Cintorínska 7,

811 08 Bratislava, IČO: 35 871 610

V Bratislave dňa: 08.04.2014 Mgr. Angela Balázsová

sudkyňa

OKRESNÝ SÚD Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, tel. 50 118 111 , fax: 50 118 575

e-mail: podatelnaosba1@justice.sk

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 6K/9/2014
 • ICS 1114205022
 • Vydal Mgr. Angela Balázsová
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Brigita Böhmová