Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 411548

Rozmin s.r.o.

 • Konanie č. 411548
 • Vydaný 3.6.2014
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 108 z roku 2014 9.6.2014
 • Úpadca Rozmin s.r.o.
  IČO: 36174033
  Karadžičova 8/A
  82108   Bratislava
Druh
Uznesenie
Hlavička

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: bnt consulting s. r. o., so sídlom Cintorínska 7, 811 08 Bratislava, IČO: 35 871 610, právne zastúpený bnt attorneys-at-law, s. r. o., so sídlom Cintorínska 7, 811 08 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Rozmin s. r. o., so sídlom Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, IČO: 36 174 033, právne zastúpený: Zuzana Sláviková, s. r. o., so sídlom Majerníkova 1A, 841 05 Bratislava, o návrhu: STAVRAT, s. r. o., so sídlom Edisonova 22, 821 04 Bratislava, IČO: 35 833 793, právne zast.: bnt attorneys-at-law, s. r. o., so sídlom Cintorínska 7, 811 08 Bratislava, na pristúpenie do konania

Rozhodnutie

Súd návrh spoločnosti STAVRAT, s. r. o., so sídlom Edisonova 22, 821 04 Bratislava, IČO: 35 833 793, na pristúpenie do konkurzného konania z a m i e t a.

Poučenie

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).

 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka 6K/9/2014
 • ICS 1114205022
 • Vydal Mgr. Angela Balázsová
 • Vydal FN sudca
 • Odoslal Darina Šmelcerová