Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Konanie č. 748602

Uppsala

 • Konanie č. 748602
 • Vydaný 10.6.2019
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 116 z roku 2019 18.6.2019
 • Úpadca Uppsala
  IČO: 46612700
  Tamaškovičova 17
  91700   Trnava
Druh
Oznam
Oznam

č.k.: 28R/1/2018 - 1768

2118207745

O Z N A M

Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Uppsala s.r.o., so sídlom Tamaškovičova 17, 917 00 Trnava, IČO: 46 612 700, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vložka č. 29155/T, uznesením č.k.: 28R/1/2018 - 1758 zo dňa 29.05.2019, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 05.06.2019, potvrdil reštrukturalizačný plán dlžníka: Uppsala s.r.o., so sídlom Tamaškovičova 17, 917 00 Trnava, IČO: 46 612 700, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vložka č. 29155/T, v znení, o ktorom hlasovala schvaľovacia schôdza dňa 07.05.2019, ktorý je prílohou tohto uznesenia a skončil reštrukturalizáciu dlžníka.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 06.06.2019.

V Trnave, dňa 10.06.2019

JUDr. Katarína Poláková

vyššia súdna úradníčka

 • Súd OKRESNÝ SÚD TRNAVA
 • Spisová značka 28R/1/2018
 • ICS 2118207745
 • Vydal JUDr. Katarína Poláková
 • Vydal FN Sudca