Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat PREMIUM
Dostávajte automatické emailové notifikácie v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vášho obchodného partnera.
 1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
 2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
 3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
 4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu
FinStat Premium
Informácie o konkurznom, reštrukturalizačnom, alebo inom konaní čerpáme denne hneď z troch zdrojov:
 • Obchodný vestník
 • Obchodný register
 • Register úpadcov

Viac informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách vo FinStat PREMIUM

Reštrukturalizačné konanie č. 28R/1/2018 [ukončené]
 • Spisová značka 28R/1/2018
 • Prvý a posledný záznam 20.9.2018 - 18.6.2019
 • Detekcia ukončenia: 5.6.2019ukončením reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
18.6.2019
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Trnava Trnavský
13.6.2019
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. Trnava Trnavský
5.6.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Trnava Trnavský
17.4.2019
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Insolvenčný správca, k.s. Trnava Trnavský
17.4.2019
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Insolvenčný správca, k.s. Trnava Trnavský
30.1.2019
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Insolvenčný správca, k.s. Trnava Trnavský
4.12.2018
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Insolvenčný správca, k. s. Trnava Trnavský
26.11.2018
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Insolvenčný správca, k. s. Trnava Trnavský
16.11.2018
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Insolvenčný správca, k. s. Trnava Trnavský
5.11.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Trnava Trnavský
17.10.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Trnava Trnavský
Konkurzné konanie č. 25K/23/2013
 • Spisová značka 25K/23/2013
 • Prvý a posledný záznam 24.6.2013 - 19.8.2013

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
19.8.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Trnava 1 Trnavský
1.8.2013
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Trnava 1 Trnavský
1.8.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Trnava 1 Trnavský
25.7.2013
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Trnava 1 Trnavský
25.7.2013
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Trnava 1 Trnavský
8.7.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Trnava 1 Trnavský
24.6.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Trnava 1 Trnavský