Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 15K/7/2010

MULTICHEM, spol s r.o.

 • Úpadca MULTICHEM, spol s r.o.
  IČO: 34130233
  Kolónia 542
  90501  Senica
 • Druh Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 138 z roku 2011 dňa 19.7.2011
 • Spisová značka - súd 15K/7/2010
 • Spisová značka - správca 15K/7/2010 S1220
Text

 

 

Typ súpisnej položky majetku: hnuteľná vec

Popis hnuteľnej veci / súbor: palety drevené, 170 kusov

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1

Súpisová hodnota majetku (aj mena): 289,- €

Tretia osoba:

Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:

Sporný zápis:

 

Typ súpisnej položky majetku: hnuteľná vec

Popis hnuteľnej veci / súbor: veľkonočná dekorácia, rôzne druhy z dreva, sadry, plsti, kovu a umelej hmoty

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1

Súpisová hodnota majetku (aj mena): 100,- €

Tretia osoba:

Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:

Sporný zápis:

 

Typ súpisnej položky majetku: hnuteľná vec

Popis hnuteľnej veci / súbor: presúkané vlákno

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1

Súpisová hodnota majetku (aj mena): 100,- €

Tretia osoba:

Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:

Sporný zápis:

 

Typ súpisnej položky majetku: hnuteľná vec

Popis hnuteľnej veci / súbor: kancelársky nábytok; stoly a stoličky

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1

Súpisová hodnota majetku (aj mena): 100,- €

Tretia osoba:

Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:

Sporný zápis:

B.F.B. správcovská, v.o.s.