Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 25K/15/2010

FACIO stav spol. s r.o. v konkurze

 • Úpadca FACIO stav spol. s r.o. v konkurze
  IČO: 31432654
  Suchovská cesta 12
  91701  Trnava
 • Druh Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 164 z roku 2011 dňa 24.8.2011
 • Spisová značka - súd 25K/15/2010
 • Spisová značka - správca 25K/15/2010 S1328
Text

Ladislav Zselinszky, ako správca ustanovený súdom pre úpadcu FACIO stav spol. s r.o., IČO: 31 432 654, Suchovská cesta 12, 917 01 Trnava, oznamujem, že do správcovského spisu možno nahliadať v mojej kancelárii na adrese Hlavná 28/7, 929 01 Dunajská Streda v úradných hodinách od 8:30 - 11:30 a od 12:00 - 15:00 každý pracovný deň. Odporúčam dohodnúť si termín vopred telefonicky na č. +421 (0) 907 732 051, alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adrese zselinszkylad@gmail.com.